Poprawa koniunktury w gospodarce rolnej słabsza od oczekiwanej!

Wiosenne ożywienie w rolnictwie słabsze od spodziewanego

Wyniki wiosennego badania koniunktury w polskim rolnictwie wskazują na niewielką jej poprawę.

Ogólny wskaźnik koniunktury wzrósł w II kwartale 2014 r. zaledwie o 0,2 pkt., z poziomu -4,7 pkt. do -4,5 pkt. Wzrost wskaźnika koniunktury jest skutkiem zwiększenia się wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych o 1,1 pkt. (z -9,4 pkt. do -8,3 pkt.).

Poprawa koniunktury w gospodarce rolnej jest słabsza od oczekiwanej. Na ten wynik zasadniczy wpływ ma pogorszenie się nastrojów rolników. Wskaźnik zaufania obniżył się o 1,2 pkt. (z 4,5 pkt. do 3,3 pkt.). Zmiany w skali roku są zresztą podobne. Za 2,1-procentowy wzrost wskaźnika koniunktury odpowiada skok wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych o 4,7 pkt. Wskaźnik zaufania zmniejszył się w porównaniu z I kwartałem 2013 r. o 3,1 pkt.
 

 

\"\"

 

Obserwujemy więc osłabienie tendencji rozwojowej, rokujące stabilizacją na poziomie nieco powyżej długookresowej średniej. Oczekiwania rolników cechuje niepewność bądź lekki pesymizm. Analiza poszczególnych sald ankiety rolnej daje odpowiedź na pytanie, skąd bierze się tak różny od spodziewanego wynik badania koniunktury rolnej i niepokój rolników o przyszłe warunki gospodarowania. Przychody pieniężne i oszczędności spadają drugi kwartał z rzędu, utrzymuje się wysokie zadłużenie gospodarstw rolnych.

Pogorszenie się wyników finansowych produkcji rolnej i sytuacji finansowej gospodarstw rolnych skutkuje obniżeniem wydatków bieżących i inwestycyjnych na zakup obrotowych i trwałych środków produkcji. Obserwujemy przestawienie z produkcji zwierzęcej na roślinną. Zmiany koniunktury w badanych przekrojach gospodarstw rolnych były zróżnicowane, choć niewielkie (raczej nie przekraczały 2 pkt.). Poprawę koniunktury odnotowano w gospodarstwach średniej wielkości (7-15 ha i 15-50 ha), położonych w makroregionach zachodnim, środkowozachodnim i środkowowschodnim, prowadzonych przez osoby w wieku powyżej 60 lat i 31-45 lat, z wykształceniem średnim i wyższym.

W pozostałych grupach gospodarstw rolnych koniunktura pogorszyła się. Znacznie zwiększyła się – w porównaniu ze styczniem 2014 r. – dostępność kredytów preferencyjnych. Odsetek gospodarstw informujących o braku trudności w uzyskaniu kredytu na warunkach preferencyjnych zwiększył się o 14 pkt. proc.

Mimo zwiększenia dostępności kredytów preferencyjnych rośnie niechęć rolników do zadłużania się, co należy wiązać z oczekiwanym przez nich pogorszeniem się ich sytuacji finansowej.

Źródło: Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: "Koniunktura w
rolnictwie" – II kwartał 2014.
Redakcja AgroNews, fot.: sxc
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here