Posłowie za nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Nowe przepisy mają ułatwić pozyskiwanie unijnych funduszy.

 

\"rolnictwo,

 

Zgodnie z nowelizacją podmioty wdrażające poszczególne działania i poddziałania w ramach PROW 2014-2020 będą mogły powoływać organy opiniodawczo-doradcze w sprawach należących do zadań delegowanych im przez agencję płatniczą (ARiMR), jeśli chodzi o ocenę merytoryczną operacji realizowanych w ramach PROW.

Możliwa będzie także zmiana decyzji w sprawie przyznania płatności bez zgody strony w przypadku, gdy po jej wydaniu okaże się, że w wyniku przeprowadzonych kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu, przyznana płatność jest wyższa niż kwota należna.

Uchwalone przepisy mają zwiększyć zasięg monitoringu gleb. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przekazywać do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyniki analiz chemicznych gleb. Zwiększy to zasięg monitoringu gleb.

Ustawa zostanie przekazana teraz do Senatu.

Redakcja AgroNews, fot.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here