Potrzebna integracja produkcji roślinnej ze zwierzęcą

Po wystąpieniach panelistów miała miejsce dyskusja plenarna na temat perspektyw zrównoważonego rolnictwa w Polsce.
 

Dr Grażyna Niewęgłowska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podjęła kwestię rolnictwa ekologicznego i nieprawidłowości występujących w tym sektorze. Według niej takiej sytuacji sprzyja brak przepisu stanowiącego, iż rolnictwo ekologiczne powinno integrować produkcję roślinną ze zwierzęcą.

 

\"\"

 

Luki prawne są na szczęście systematyczne eliminowane z ustawodawstwa. Wyraziła ona także potrzebę szerokiej edukacji rolników oraz  czerpania wzorców z dobrych praktyk rolniczych stosowanych w krajach zachodnioeuropejskich.
 

Dr Zbigniew Kołtowski z Instytutu Pszczelnictwa w Puławach podkreślił znaczenie owadów zapylających w rolnictwie oraz na konieczność szczególnej dbałości o ich bezpieczeństwo. W jego ocenie, problem pozostałości środków ochrony roślin w produktach pszczelich może być docelowo rozwiązany dzięki zintegrowanym zasadom ochrony roślin. Bożena Wójcik z Instytutu na rzecz Ekorozwoju wyraziła przekonanie, że z przekazem na temat zrównoważonego rolnictwa oraz odpowiedniego stosowania środków ochrony roślin powinno się docierać przede wszystkim do środowisk lokalnych.

Debata była platformą porozumienia dla różnych instytucji, które działają na rzecz polskiego rolnictwa. Dyskusję podsumował prof. dr hab. Stefan Pruszyński, który wyraził nadzieję, że wnioski z niej płynące będą dystrybuowane w różnych środowiskach. Jednocześnie zaapelował o uznanie znaczenia polskiego rolnictwa i poszanowanie go w społeczeństwie, jako gałęzi produkcji, która ma bardzo wysoki udział w eksporcie.


Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here