Prezydent podpisał nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin.

 

\"rolnictwo,

 

Ustawa stanowi efekt negatywnej oceny funkcjonowania przepisów uchwalonej w dniu 8 marca 2013 r. ustawy w zakresie obowiązku tłumaczenia załączników do wniosków na język polski oraz zniesienia obowiązującej przez wiele lat możliwości dodatkowego atestowania środków ochrony roślin, którym upłynął termin przydatności do użycia. Konsekwencje nałożenia obowiązków w zakresie składania wniosków o rejestrację i wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin przełożyły się na gospodarczo-naukową stronę funkcjonowania rynku rejestracji środków ochrony roślin w Polsce.

Czytaj także:
Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi po środkach ochrony roślin
Nowe Univo Xpro w sezonie 2015

Aby zapobiec powyższym następstwom ustawa znosi obowiązek tłumaczenia na język polski dokumentacji technicznej załączanej do wniosków o zatwierdzenie substancji czynnych oraz zezwoleń dopuszczających do obrotu środki ochrony roślin. Po wejściu ustawy w życie możliwe będzie składanie załączników do wniosków, wedle wyboru wnioskodawcy, w języku polskim lub angielskim. Zasady składania samych wniosków pozostaną bez zmian – będą one składane wyłącznie w języku polskim. Ponadto ustawa wprowadza możliwość pozostawania w obrocie i stosowania środków ochrony roślin, których termin ważności upłynął, jeśli wyniki badań przeprowadzonych przez certyfikowane laboratorium potwierdzą ich przydatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem. Środki takie będzie można stosować przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po upływie terminu ważności.

Redakcja AgroNews, fot. Prezydent.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here