Prezydent podpisał ustawę o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ustawa reguluje m.in. hodowlę, ocenę genetyczną,  a także kontrolę nad rozrodem zwierząt. Nowe przepisy będą obowiązywały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Andrzej Duda, prezydent RP fot. prezydent.pl

Ustawa uchyla dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), jednak powiela część rozwiązań obowiązujących na gruncie uchylanej ustawy.

Głównym celem ustawy jest wprowadzenie przepisów, które będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej.

Nowa ustawa wprowadza następujące zmiany:

  • Minister rolnictwa będzie decyzyjny jeśli chodzi o zatwierdzanie organizacji hodowców lub innych podmiotów, ubiegających się o prowadzenie ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz za zatwierdzania programów hodowlanych realizowanych przez te związki hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlane.
  • Ustawa wprowadza przepisy dotyczące zasad prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów dla zwierząt gospodarskich: drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły i jeleniowate wraz z rozszerzeniem o alpaki i jedwabniki morwowe.
  • Ustawa wprowadza również przepisy, które stanowią podstawę prawną do udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich.

AM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here