Prezydent podpisał ustawę o podatku rolnym

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Nowe przepisy mają ograniczyć zasadę solidarnej odpowiedzialności właścicieli nieruchomości za zapłatę podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. 

\"rolnik,

Celem przedłożonej nowelizacji jest takie ukształtowanie treści powołanych ustaw, aby wynikająca z nich zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (posiadaczy) nieruchomości była ograniczona w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Obecnie współwłaściciel nieruchomości musi zapłacić kwotę podatku liczoną od całej nieruchomości. Zdarza się więc, że płaci za współwłaściciela zwolnionego z obowiązku opłacenia podatku.

Zarówno orzecznictwo sądowe, jak i Ministerstwo Finansów prezentują stanowisko, że w takich przypadkach naliczanie kwoty podatku powinno się odbywać poprzez ustalenie kwoty zobowiązania od całej nieruchomości, a następnie odliczenie od tego kwoty przypadającej na współwłaścicieli zwolnionych z podatku. Praktyka stosowania przepisów przez organy podatkowe bywa jednak inna, tzn. organy nakładają na współwłaściciela nieruchomości, który nie jest zwolniony od podatku, obowiązek uiszczenia podatku od całej nieruchomości, również w zakresie odpowiadającym udziałowi we własności nieruchomości podmiotu zwolnionego.

Przedłożona ustawa wprowadza do treści powołanych ustaw regulacje stanowiące, iż zasady odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych z podatku (odpowiednio: rolnego, od nieruchomości lub leśnego) albo nie podlega tym podatkom. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach (posiadaczach), którzy podlegają danemu podatkowi oraz nie są z niego zwolnieni, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Redakcja AgroNews, fot. Kancelaria Prezydenta RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here