Prezydent podpisał ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o  zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 

 

\"rolnictwo,
 

Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją było zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (międzynarodowy skrót choroby to ASF, wywołujący ją wirus – ASFV)  z dzików wolno żyjących na świnie utrzymywane w gospodarstwach na obszarze województwa podlaskiego, gdzie zanotowano przypadki wskazanej wyżej choroby u dzików.

Dotychczas ta wysoce zakaźna wirusowa choroba (nie przenosi się na ludzi) została stwierdzona na terytorium czterech państw członkowskich UE – Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce. W każdym z tych państw ASF wystąpił u wolno żyjących dzików i w populacji świń utrzymywanych w gospodarstwach rolnych. Na terenach nim dotkniętych zostały wyznaczone obszary, na których wprowadzone zostały środki zwalczania tej choroby.

W założeniu przyjęto, że podniesienie poziomu biobezpieczeństwa w Polsce w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta będzie możliwe przez realizację w nich programu bioasekuracji.

Głównym celem ustawy jest ograniczenie liczby gospodarstw spełniających niskie standardy w zakresie bioasekuracji, co przyczyni się do zapobieżenia szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt, podlegających obowiązkowi zwalczania.  Zgodnie z nowelizacją Główny Lekarz Weterynarii opracuje programy bioasekuracji – mające na celu zapobieganie szerzeniu się tych chorób, biorąc pod uwagę sytuację epizootyczną w odniesieniu do danej choroby zakaźnej zwierząt. Realizacja programu bioasekuracji – z wyłączeniem kosztów nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej – będzie finansowana przez posiadaczy zwierząt.

Czytaj także:
Ruszyła wypłata rekompensat za straty wyrządzone przez dziki. Jeszcze można składać wnioski
Jak chronić świnie przed ASF?

Minister właściwy do spraw rolnictwa będzie mógł wprowadzić, w drodze rozporządzenia, program bioasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub jego części).

Zdaniem projektodawców wprowadzane rozwiązania legislacyjne  spowodują, że powiatowy lekarz weterynarii w sytuacji zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia danej choroby zakaźnej zwierząt będzie posiadał aktualne informacje na temat miejsc lub gospodarstw, w których przebywają określone zwierzęta, co usprawni sprawowanie nad nimi nadzoru oraz ułatwi zwalczanie danej choroby i zapobieganie jej rozprzestrzenianiu się.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Sean

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here