Producenci ziemniaków na rozmowach w resorcie rolnictwa

Wiceminister Rafał Romanowski spotkał się w tym tygodniu z przedstawicielami Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, rolniczych związków zawodowych i samorządu rolniczego, w sprawie uzgodnienia wspólnego stanowiska na najbliższe posiedzenie Grupy Roboczej COPA „Ziemniaki ”.

 

\"rolnictwo,

 

W dyskusji głos zabrali przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i  Nasion Rolniczych, Stowarzyszenia Polski Ziemniak, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Podczas spotkania przekazano informacje o realizowanych przez resort rolnictwa działaniach na rzecz ułatwienia zasad wysyłki ziemniaków na rynki państw UE, w tym o skierowanym do Komisji Europejskiej wystąpieniu  w tej sprawie. Potwierdzono zasady współpracy ministerstwa, instytutów branżowych, ekspertów i organizacji branżowych w procesie zatwierdzania substancji czynnych z uwzględnieniem aspektów konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Ponadto ustalono konieczność objęcia doświadczeniami porównawczymi wykonywanymi w ramach programu wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” oraz Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego odmian ziemniaków wpisanych do Wspólnotowego Katalogu.

Uczestnikom przekazano informację o negatywnym stanowisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie decyzji Rozszerzonej Rady Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego (sprawa nr G0002/12) dotyczącej przyznania patentów na materiał roślinny pomidora i brokuła uzyskany metodami klasycznej hodowli roślin. Podkreślono, że udzielanie patentów na rośliny uzyskane konwencjonalnymi metodami hodowli są w sprzeczności z przepisami w zakresie ochrony własności intelektualnej w hodowli roślin i nasiennictwie (Konwencja UPOV) i mają szkodliwy wpływ na bioróżnorodność rolniczą, prawa hodowców i przywileje rolników.

Uzgodniono, że wobec coraz szerszej dyskusji  w sprawie kwalifikacji prawnej nowych technik hodowli roślin (NBT), przed przygotowaniem stanowiska w tej sprawie, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (naukowcy, hodowcy odmian roślin, producenci materiału siewnego, producenci rolni).

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here