Program bioasekuracji: Kto i ile dostanie w ramach odszkodowania?

Główny lekarz weterynarii wydał komunikat w sprawie sposobu szacowania wartości rynkowej zwierząt w związku z wypłatą odszkodowania za świnie poddane ubojowi lub zabite z nakazu organów inspekcji weterynaryjnej.

 

\"rolnictwo,
 

Komunikat dotyczy gospodarstw, które nie spełniają wymagań w zakresie programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018.

O odszkodowania mogą ubiegać się te gospodarstwa które nie spełniają wymagań w zakresie programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018.

Gospodarstwa te muszą znajdować się na terenach objętych programem bioasekuracji.


Są to gminy na obszarze województwa podlaskiego:

  • Giby i Sejny z miastem Sejny – w powiecie sejneńskim;
  • Lipsk i Płaska – w powiecie augustowskim;
  • Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo – w powiecie białostock im;
  • Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo – w powiecie sokolskim.

Posiadaczom  zwierząt  będzie przysługiwało odszkodowanie ze środków budżetu państwa wysokości wartości rynkowej tych zwierząt. Będzie ona określanan na podstawie średniej z trzech kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dwóch rzeczoznawców.

W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi w rzeźni , którego mięso z ostanie uznane za zdatne do spożycia, odszkodowanie będzie pomniejszane o kwotę uzyskaną ze sprzedaży świni do rzeźni.

W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi z przeznaczeniem mięsa na użytek własny, którego mięso zostanie uznane za zdatne do spożycia, posiadacz będzie otrzymywał odszkodowanie w pełnej wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

Czytaj także:
ARiMR przyjmuje wnioski o wypłatę rekompensat hodowcom trzody chlewnej

W przypadku zwierzęcia zabitego z nakazów wynikających z decyzji powiatowego lekarza weterynarii, posiadacz będzie otrzymywał odszkodowanie w pełnej wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

Odszkodowanie nie będzie przysługiwało hodowcom świń m.in. w przypadku :

  • wprowadzenia w ciągu ostatniego roku świni do gospodarstwa na obszarze obowiązywania programu bioasekuracji bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
  • nieprzestrzegania zasad prowadzenia i aktualizowania księgi rejestracji zwierząt w gospodarstwie, oznakowania świń oraz nie zgłaszania do ARiMR siedziby stada świń jeśli posiada więcej niż 1 sztukę, przemieszczeń świń, uboju świń oraz zmiany stanu liczebnego stada (w tym padnięcia) z wyjątkiem urodzeń i przywozu świń z zagranicy.

Jednocześnie, inspekcja weterynaryjna przypomina, iż odszkodowania za zwierzęta zabite lub ubite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii przyznawane są przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, a rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwach niespełniających wymagań w zakresie bioasekuracji w latach 2015 – 2018 , przyznaje wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednym z warunków uzyskania obu świadczeń jest złożenie do 29 maja 2015r. przez posiadacza tych zwierząt , we właściwym miejscowo powiatowym inspektoracie weterynarii, oświadczenia, iż należące do niego gospodarstwo nie spełni wymagań bioasekuracji przewidzianych Programem w latach 2015 – 2018.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Sean

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here