Program \”Owoce w szkole\” będzie kontynuowany

Zasady realizacji programu Owoce w szkole w roku szkolnym 2012/2013
W dniu 22.08.2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole". Ww. rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i wprowadza następujące zasady realizacji programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2012/2013:

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe zainteresowane uczestnictwem w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2012/2013, aby przystąpić do programu powinny złożyć we właściwym miejscowo OT ARR:

 • zgłoszenie uczestnictwa w programie w terminie:
 • I semestr: do 11.09.2012 r.
 • II semestr: do 09.11.2012 r.

i podpisać umowę z zatwierdzonym dostawcą, który będzie dostarczał owoce i warzywa do szkoły, lub

 • wniosek o zatwierdzenie i po uzyskaniu zatwierdzenia Dyrektora OT ARR samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa dzieciom z klas I-III oraz wnioskować do ARR o pomoc – dotyczy szkół, które nie uczestniczyły w programie w roku szkolnym 2011/2012 jako zatwierdzone szkoły.
 • Zatwierdzenie uzyskane przez szkoły podstawowe w roku szkolnym 2011/2012 uznane zostaje za bezterminowe i szkoły te nie muszą ubiegać się o zatwierdzenie na rok szkolny 2012/2013.
 • Wszystkie zatwierdzone szkoły podstawowe uczestniczące w programie zobowiązane są składać do OT ARR oświadczenia dotyczące m.in. liczby dzieci uczestniczących w programie, w odniesieniu do poszczególnych semestrów, w terminach do dnia 4.10.2012 r. oraz 15.01.2013 r.
 • Dostawcy
 • Zatwierdzenie uzyskane przez dostawców w roku szkolnym 2011/2012 uznane zostaje za bezterminowe. Oznacza to, iż dostawcy nie muszą ubiegać się o zatwierdzenie na rok szkolny 2012/2013, ponieważ zatwierdzenie uzyskane w ubiegłym roku szkolnym jest nadal ważne.
 • Dostawcy nieuczestniczący w programie w roku szkolnym 2011/2012 jako zatwierdzeni dostawcy, a zamierzający uczestniczyć w programie na ww. zasadach od roku szkolnego 2012/2013, zobowiązani są do uzyskania zatwierdzenia. W tym celu należy złożyć wniosek o zatwierdzenie do właściwego miejscowo OT ARR.
 • Dostawy owoców i warzyw w poszczególnych semestrach roku szkolnego 2012/2013 będą mogły być realizowane przez podmioty, które znajdą się na wykazie zatwierdzonych dostawców publikowanym przez ARR
 •  I semestrze – wykaz opublikowany w dniu 18.09.2012 r.
 • w II semestrze – wykaz opublikowany w dniu 12.12.2012 r.
 • Dostawcy zobowiązani są złożyć w ARR kopie zawartych ze szkołami podstawowymi umów na:
 • I semestr: do 04.10.2012 r.
 • II semestr: do 15.01.2013 r.

Stawka pomocy

 • Stawka pomocy za porcję owocowo-warzywną udostępnioną dziecku wynosi 1,20 PLN
 • Liczba porcji udostępnianych dzieciom w semestrze
 • Dzieci będą otrzymywały owoce i warzywa, co najmniej 2 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR i opublikowanej na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
 • Asortyment produktów
 • W każdym semestrze dziecko otrzymuje porcje owocowo-warzywne, w skład których wchodzą następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewka, słodka papryka (obowiązkowa tylko w I semestrze), sok owocowy, warzywny lub owocowo-warzywny. Każdy z ww. produktów, poza truskawkami, których udostępnianie jest nieobowiązkowe, powinien być udostępniony dziecku, co najmniej dwa razy w semestrze.
 • W ramach programu nie jest już dopuszczane udostępnianie dzieciom mieszanek warzywnych.

  Źródło: Agencja Rynku Rolnego
  Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here