Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt do poprawki

Podczas 91. posiedzenia Sejmu po raz drugi odbyło się czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

\"rolnictwo,

 

Nowe przepisy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020, odnoszące się do pomocy na opłacenie składek ubezpieczeniowych.

Projekt m.in. przewiduje, że dopłaty z budżetu państwa będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw. Dotyczy to stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających: 3,5 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 5 proc. sumy ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych.

Projekt ma też zapewnić producentom owoców i warzyw gruntowych dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek przy stawkach taryfowych wyższych niż 6 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Przy czym, zgodnie z projektem, dopłaty będą stosowane do 65 proc. składki obliczonej przy stawce taryfowej stanowiącej 5 proc. sumy ubezpieczenia. Do tej pory ta grupa producentów w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ustalił składkę z zastosowaniem stawki powyżej 6 proc. sumy ubezpieczenia, nie mogła korzystać z dopłat z budżetu państwa. Takie rozwiązanie ma zwiększyć ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych przez wzrost liczby zawartych umów ubezpieczenia.

Czytaj także:

Mniej pieniędzy na materiał siewny
Dziki problem nadal nierozwiązany. Podlaski samorząd rolniczy wnioskuje o pomoc

Zobacz komentarz eksperta: KLIKNIJ TU

Ponadto, projekt skraca z 30 do 14 dni okres karencji, tj. termin, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, w przypadku powodzi i suszy. Proponowana nowelizacja umożliwia też zawieranie umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego. Chodzi o przypadki, gdy kilka zakładów zamierza wspólnie udzielać ochrony ubezpieczeniowej producentom rolnym i partycypować w ryzyku ubezpieczeniowym na ustalonych przez siebie zasadach i w ustalonych proporcjach. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła projekt z poprawkami legislacyjnymi i redakcyjnymi. Sprawozdawcą komisji był poseł Aleksander Sosna. W trakcie dyskusji do projektu zgłoszono poprawki. Rozpatrzy je Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Global Panorama

Źródło: Sejm RP
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here