Propulse 250 SE – nowy standardw ochronie rzepaku!

W roku 2013 firma Bayer wprowadziła na rynek nowy produkt o nazwie Propulse 250 SE. Fungicyd o działaniu systemicznym, stosowany w uprawie rzepaku ozimego oraz jarego w okresie kwitnienia.
Propulse  składa się z dwóch substancji aktywnych:

Poprzez synergię fluopyramu oraz protiokonazolu uzyskano bardzo dobre właściwości zwalczania podstawowych chorób okresu kwitnienia, występujących u roślin z rodziny kapustowatych, jak również dodatni efekt w formie zwyżki plonów spowodowany „efektem zieloności” zastosowanej kombinacji fungicydowej.  

Termin stosowania produktu Propulse zamyka się w fazie od luźnego pąka, aż do fazy końca kwitnienia, jednak wieloletnie doświadczenia przeprowadzone w warunkach Polski południowej (Modzurów 2011- 2013), wskazują, że nie należy przeciągać terminu stosowania poza fazę początku opadania płatków kwiatowych, gdyż prowadzi to do nieznacznego spadku skuteczności, a poza tym straty spowodowane przejazdem opryskiwacza przez już tak mocno rozwinięte w rozwoju rośliny powoduje nieodwracalne straty. W porównaniu z konkurencją skuteczność okazała się wyższa niezależnie od terminu stosowania, co potwierdza tezę o działaniu nie tylko zapobiegawczym, ale też i leczniczym (interwencyjnym). Pozostałe kombinacje swą wysoką skuteczność potwierdziły tylko w wąskim oknie aplikacyjnym, co jest dużym minusem, gdyż uzależnia działania farmera od warunków pogodowych (produkt musi być zastosowany w określonej fazie rozwojowej, gdyż nietrafienie z terminem stosowania wiąże się z ryzykiem spadku skuteczności, a co za tym idzie do strat finansowych).

W roku 2013 na polach doświadczalnych Centrum Doradztwa Technicznego (Modzurów k/Raciborza) założono doświadczenia poletkowe ścisłe (na nowej odmianie hybrydowej firmy Bayer, Jumper). Warunki pogodowe były sprzyjające do rozwoju chorób grzybowych.

 W miesiącach maj – lipiec spadło w sumie około 350 mm opadów na m2 i przekroczyło prawie dwukrotnie średnią wieloletnią. W momencie wykonywania zabiegu ( faza BBCH 63), 10.05.2013 r. porażenie przez poszczególne choroby nie było zauważalne, gdyż większość patogenów wywołujących choroby tego okresu dopiero zaczyna wnikać do organizmu roślinnego. Dopiero w fazie dojrzałości zielonej oznaki te uwidaczniają się i wtedy rolnik stwierdza objawy chorobowe, ale niestety, jest już za późno. 

Podczas oceny wykonanej pod koniec pierwszej dekady lipca (10.07.12013 r.) zanotowano następujące porażenie roślin na obiektach kontrolnych: zgnilizna twardzikowa- 7 %, czerń krzyżowych – 5 %, szara pleśń- 10,5 %. (Rys. 1).

Rys.1.Występowanie chorób na pędach i łuszczynach rzepaku ozimego (Modzurów 2013)

 

\"\"

 

W trudnych warunkach agrometeorologicznych roku 2013, najwyższą 100%-ową skuteczność działania w stosunku do zgnilizny twardzikowej zanotowano po zastosowaniu wyższej dawki (1,0 l/ha) badanego fungicydu Propulse. Aktywność biologiczna niższej dawki (0,8 l/ha) wyniosła 85%, a tym samym była i tak wyższa od produktów porównawczych Standard 1(0,5 l/ha), Standard 2 (0,8 l/ha) oraz Standard 3 (1,0 l/ha), które zahamowały rozwój tej choroby tylko na poziomie od 70% do 81. (Rys.2).

Zwalczanie czerni krzyżowych przez produkt Propulse wyniosło 90 %, zarówno dla dawki 0,8 l/ha jak i 1,0 l/ha. Pozostałe standardy, to skuteczność niższa od pięciu do dziesięciu procent. (Rys.2).

W rejonie Raciborza w roku 2013 wystąpiło również porażenie szarą pleśnią. Na doświadczeniu w Modzurowie obserwowano dosyć znaczne objawy tej choroby (10,5%). Najlepszym rozwiązaniem okazał się Propulse w dawce 1,0 l/ha (skuteczność 86 %). Dawka 0,8 l/ha jak i pozostałe produkty, to skuteczność niższa na poziomie od 74 do 81 %. (Rys.2)

Rys.2. Skuteczność działania fungicydów w ochronie łuszczyn rzepaku ozimego (Modzurów 2013)

 

\"\"

 

Z początkiem sierpnia dokonano omłotu kombajnem poletkowym Wintersteiger Classic oraz przeprowadzono podstawowe pomiary parametrów, takie jak plon (dt/ha), wilgotność (%) oraz MTN (g). Plon nasion na obiekcie kontrolnym (brak jakiegokolwiek zabiegu w fazie BBCH 63) wyniósł 56,02 dt/ha. Po zastosowaniu produktu Propulse w dawce 1,0 l/ha, plon wzrósł, o 8 %, czyli o 4,48 dt/ha, dając tym samym zysk brutto 582 zł/ha (przy cenie 1300 zł/t nasion). Przy dawce 0,8 l/ha odnotowano zwyżkę plonu na poziomie 6 %.

Pozostałe produkty poprawiły plonowanie o 3 lub 4 punkty procentowe nie gwarantując tym samym zadowalającego efektu ekonomicznego w tym jakże trudnym dla rolników sezonie 2013 roku.(Rys.3).

Rys.3. Średnie procentowe różnice plonowania i masy tysiąca nasion rzepaku ozimego w stosunku do kontroli przyjętej za 100%.

 

\"\"

 

Jak widać przeprowadzone doświadczenie potwierdziło bardzo dobrą skuteczność oraz szerokie spektrum zwalczania chorób grzybowych przez produkt Propulse 250 SE. Nie bez znaczenia jest również fakt, że odnotowano znaczny  wzrost plonowania.

 

\"\"

 

Adrian Sikora
CDT Modzurów
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here