Przegląd techniczny ciągników i przyczep poza stacją kontroli?

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju proponuje, by w nowelizacji Prawa o ruchu drogowym znalazł się zapis umożliwiający przeprowadzenie badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych poza stacją kontroli pojazdów.
 

\"rolnictwo,
 

Obecnie przegląd pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym ciągników i przyczep, można wykonać w każdej stacji kontroli. Jednak od 2016 roku ma się to zmienić. Początkowo MIR zaproponowało, by obowiązkowe przeglądy takich pojazdów były przeprowadzane tylko w stacjach o statusie okręgowych.

Takie rozwiązanie oznanczałoby spore utrudnienia dla rolników, którzy często musieliby dojeżdżać wiele kilometrów, by dokonać przeglądu ciągnika. Generowałoby to dodatkowe koszty i zabierałoby wiele czasu. 

Dlatego w połowie marca Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do resortu infrastruktury, by noweliację Prawa o ruchu drogowym przeprowadzić możliwie jak najszybciej i z zapisami korzystnymi dla rolników.

– Przy wprowadzaniu proponowanych zmian należy mieć na uwadze fakt „ułatwiania”, a nie „utrudniania” właścicielom pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony przeprowadzania badań technicznych. Uniemożliwiając ich zrobienie w podstawowych stacjach kontroli pojazdów, właściciele tych pojazdów będą zmuszeni do przeprowadzania kontroli w okręgowych stacjach kontroli pojazdów, które często położone są w dużych odległościach od miejsca zamieszkania. Takie przepisy mogą przyczynić się do tego, że przy konieczności przeprowadzenia badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, zostanie niejednokrotnie spowolniony ruch drogowy na terenie całego kraju – argumentuje swój wniosek KRIR.

Czytaj także:

Nowe rozwiązania w budowie siewników precyzyjnych
Branża maszyn rolniczych dobrze ocenia 2014 rok, ale z niepokojem patrzy w przyszłość

MIR odpowiedziało, że w celu wypracowania "Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości" powołało grupę roboczą, która "skupiła przedstawicieli różnych organizacji mających wiedzę i doświadczenie w dopuszczaniu pojazdów do ruchu drogowego".

Poza tym, jak informuje resort, w trakcie procedowania projektu założeń oraz aktów wykonawczych do ustawy określony zostanie "niezbędny zakres zmian przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów, w tym ciągników i przyczep rolniczych, celem poprawy jakości badań technicznyc przeprowadzanych przez uprawnionych diagnostów oraz wzmocnienia nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów."

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Olgierd Rudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here