Przewidywany wzrost produkcji mleka poprawi sytuację na rynku?

Po 12-miesięcznym okresie zmniejszania produkcji mleka w Unii Europejskiej, na początku II półrocza br. nastąpiło odwrócenie powyższych tendencji. Według szacunków Rabobanku w lipcu skup mleka w UE był o 2% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem.
 

 

\"\"

 

Jeszcze w pierwszej połowie 2013 r. dostawy surowca do unijnych mleczarni były o prawie 2% niższe w relacji rocznej. Wśród czołowych producentów mleka, największe spadki notowano w Wielkiej Brytanii i we Włoszech – o 5% r/r, oraz we Francji i Irlandii – o 3% r/r. Duży wpływ na poprawę wyników produkcyjnych miały bardzo dobre warunki pogodowe latem, co przełożyło się na wyższą produkcję zielonki.

Zachętą do zwiększania produkcji były także korzystne marże osiągane w I półroczu br., uzyskiwane dzięki wysokim cenom skupu mleka (w sierpniu br. były one średnio o 20% wyższe w relacji rocznej) i niższym kosztom produkcji. Największe i najszybsze zmiany odnotowano w Irlandii i Niderlandach, gdzie rolnicy, w oczekiwaniu na zniesienie kwotowania mleka w 2015 r., podjęli szereg inwestycji przekładających się na wzrost produkcji.

Czytaj także:
Poziom światowych cen produktów mleczarskich wzrasta
Polski film o żywności ekologicznej nagrodzony!

Dobry wynik bilansu handlowego nasion oleistych!

Według prognoz Rabobanku, w całym II półroczu br. skup mleka w UE będzie o około 3% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Tak silny przyrost to rezultat m.in. wysokich plonów dobrej jakościowo zielonki, co przełoży się na mniejsze zakupy paszy przemysłowej.

Same koszty paszy w tym sezonie też powinny być niższe niż rok wcześniej, ze względu na duże zbiory zbóż i oleistych. Przy utrzymujących się wysokich cenach skupu mleka, powinno to w dalszym ciągu poprawiać dochodowość produkcji mleka i zachęcać rolników do kolejnych inwestycji w sektorze.

Wyższa produkcja prawdopodobnie spowoduje silny wzrost eksportu przetworów mleczarskich z UE na rynki trzecie. obanku wskazują, że w II półroczu wysyłki artykułów mlecznych będą o około 10% wyższe w relacji rocznej, zaś w 2014 r. dynamiki wzrostu mogą jeszcze przyśpieszyć. Jest to bardzo duża zmiana zważywszy, że jeszcze w I połowie roku notowano 10-proc. spadek sprzedaży zagranicznej, szczególnie w odniesieniu do mleka w proszku oraz masła.

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na przetwory mleczarskie w samej UE, to w I połowie 2013 roku popyt był stosunkowo słaby. Było to efektem pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Wprawdzie poziom bezrobocia powoli stabilizuje się, nadal jednak w wielu rejonach jest on rekordowo wysoki. W rezultacie konsumpcja przetworów mleczarskich w Unii spadała zarówno w II kwartale br., jak i w pierwszych tygodniach III kwartału.

W kolejnych miesiącach br. spodziewamy się niewielkiej poprawy sytuacji. Niemniej, popyt na mleko będzie generowany przede wszystkim na rynkach pozaunijnych. Stad też przewidywana przez Rabobank istotna poprawa wyników eksportowych unijnych przetwórców mleka.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here