PT

  Malejącą produkcję wieprzowiny stopniowo zastępuje produkcja żywca drobiowego, której  efektywność jest znacznie wyższa, dzięki dominacji produkcji fermowej funkcjonującej w systemach zintegrowanych. Wysoka konkurencyjność cenowo-kosztowa i rozwijający się eksport stymulują rozwój produkcji żywca drobiowego, który w 2016 r. będzie rósł w tempie nie mniejszym niż w 2015 r. – Jadwiga Seremak-Bulge

   

   

  Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego. Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w marcu 2016 r. ok. 198 tys. ton tego mięsa. Jest to o 5,3%, tj. o 10 tys. ton więcej niż przed miesiącem i o 13,8%, tj. o 24 tys. ton więcej niż przed rokiem. W pierwszym kwartale br. produkcja przemysłowa mięsa drobiowego zwiększyła się o ok. 74 tys. ton, tj. o 14,6% w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim rokiem. Sprzedaż zagraniczna była nadal głównym czynnikiem sprawczym rozwoju produkcji i całej branży drobiarskiej. Rozwojowi eksportu drobiu z Polski sprzyja postępująca dywersyfikacja rynków zbytu, wspierana programami promocyjnymi współfinansowanymi ze środków UE. W lutym 2016 r. sprzedano za granicę o 16,4%, tj. o 10,2 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w roku poprzednim, a eksport stanowił ok. 37% przemysłowej produkcji drobiu wytwarzanej w dużych i średnich zakładach. Import mięsa drobiowego zmniejszył się o 9,5% w relacji do poprzedniego miesiąca i o 13,2% w relacji do poprzedniego roku. W pierwszych dwóch miesiącach br. łącznie eksport wzrósł 13,8%, a import zmalał o 3,8%. Grzegorz Dybowski

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here