Ptaszyniec kurzy zostanie w końcu zwalczony?

Podjęto właśnie paneuropejską współpracę badawczą, która ma doprowadzić do uwolnienia kur niosek od pospolitego szkodnika roznoszącego choroby.

 

\"rolnictwo,

 

Mimo swoich niewielkich rozmiarów, ptaszyniec kurzy (Dermanyssus gallinae) stanowi poważne wyzwanie ekonomiczne dla lukratywnego sektora produkcji drobiu i jaj w Europie. Wysysający krew pasożyt, który występuje w większości krajów europejskich, może przenosić pasterelozę i inne choroby, wyniszczając stada. Jest to najpoważniejszy szkodnik kur niosek w Europie.

Z tego właśnie względu powstała nowa platforma sieciująca, która ma pobudzić współpracę europejską w badaniach nad ptaszyńcem kurzym. Dofinansowany ze środków UE projekt COREMI (Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae) jest częścią europejskiego programu współpracy naukowo-technicznej (COST). To najstarsze wśród funkcjonujących w Europie międzyrządowe ramy w zakresie współpracy naukowo-technicznej.

W projekcie COREMI, którego realizacja została zainaugurowana w listopadzie 2014 r. w Brukseli, biorą obecnie udział członkowie z ponad 17 krajów europejskich. Przedsięwzięcie zajmuje się kluczowym sektorem gospodarki, gdyż Europa jest jednym z czołowych na świecie producentów mięsa drobiowego, będąc eksporterem netto produktów drobiowych. Zajmuje również drugie miejsce na świecie pod względem produkcji jaj oraz jest eksporterem netto jaj i produktów z jaj.

Czytaj także:
Hodowcy świń mają dość. Apelują do ministra

Od czasu wprowadzenia wspólnej polityki rolnej (WPR) podejmowane są nieustannie starania o poprawę organizacji rynku, aby podnieść jakość produktów i doprowadzić do harmonizacji rynku. Konsumenci – wraz z innymi, ważnymi sektorami przemysłu spożywczego – polegają na stałych, gwarantowanych dostawach wysokiej jakości jaj.

Nadrzędnym celem COREMI jest zatem wypracowanie holistycznego podejścia do poprawy zdrowia, dobrostanu i wydajności 350 milionów kur niosek w UE poprzez skuteczniejszą profilaktykę i kontrolę roztoczy.
Zostanie on osiągnięty w ramach współpracy i tworzenia multidyscyplinarnej sieci kontaktów między naukowcami a innymi interesariuszami z różnych państw członkowskich i rozmaitych dyscyplin.

Istnieje nadzieja, że dzięki konsolidacji istniejących kompetencji i wiedzy w zakresie rozprzestrzeniania się roztoczy – oraz związanych z tym następstw gospodarczych i społecznych – naukowcy będą w stanie wdrożyć skuteczniejsze i bardziej zrównoważone procedury kontroli.

W ramach programu COST, finansowanego na kwotę 250 mln EUR z budżetu siódmego programu ramowego UE, zostało zbudowanych na przestrzeni ponad 40 lat wiele podobnych sieci naukowo-technologicznych. Staje się to możliwe za pośrednictwem finansowania sieci współpracy nazywanych działaniami COST – takich jak COREMI – wspomagających mobilność badawczą i współpracę między projektami naukowymi finansowanym ze środków krajowych. Finansowanie pokrywa działania zmierzające do tworzenia sieci kontaktów, takie jak spotkania (na przykład podróż, diety i lokalne wsparcie organizacyjne), konferencje, warsztaty, krótkoterminowe wymiany naukowe, szkolenia, publikacje i działania upowszechniające. COST nie finansuje prac badawczych jako takich.

Program jest jednym z europejskich instrumentów finansowych, które pomagają w budowaniu europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Prócz 28 państw członkowskich UE, wśród krajów zaangażowanych w COST są: Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria i Turcja. Izrael jest państwem współpracującym. W ramach działań podejmowanych na rzecz otwarcia europejskiej przestrzeni badawczej na międzynarodową współpracę, program COST sprzyja także aktywnemu zaangażowaniu naukowców z pobliskich krajów sąsiadujących w rozmaite działania COST.

Redakcja AgroNews, fot. freedigitalphotos.com

Źródło: CORDIS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here