Resort rolnictwa przedstawił propozycje działań ws. trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej

Na rynku trzody chlewnej sytuacja jest bardzo trudna. Dziś producenci za kilogram żywca wieprzowego otrzymują niewiele ponad 3 zł. W związku z tym organizacje rolnicze wystąpiły do ministra rolnictwa z prośbą o interwencję i podjęcie działań, które ustabilizowałyby tę sytuację.

 

\"rolnictwo,

 

Wczoraj resort rolnictwa przedstawił plan takich działań, zarówno bieżących, jak i długookresowych. Ministerstwo zapowiada także  uruchomienie programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej.

Resort poinformował, że pierwsze działania już zostały podjęte. Kilka dni temu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało skierowane pismo o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa. Odpowiednie służby inspekcyjne mają też zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca. Poza tym minister Jurgiel skierował do unijnego komisarza Phila Hogana pismo w sprawie stabilizacji rynku wieprzowiny. Ministerstwo zaapelowało także o przyspieszenie terminu uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

– W opinii strony polskiej niezbędne jest aktywowanie refundacji wywozowych do mięsa wieprzowego. Minister zwraca uwagę, że rozdysponowanie mięsa zgromadzonego w wyniku dopłat do prywatnego przechowywaniu powinno nastąpić z wyłączeniem rynku unijnego, gdyż w innym przypadku problem nie zostanie rozwiązany, a jedynie przesunięty w czasie – poinformowało biuro prasowe ministerstwa.

Czytaj także:
Ceny wieprzowiny są coraz niższe, a jej spożycie rośnie. Szansą dla producentów rynki azjatyckie

Resort rolnictwa zamierza poza tym zwiększyć nadzór w zakresie kontroli jakości produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zminimalizować skutki wystąpienia ASF w Polsce i poprawić efektywność wykorzystania funduszu promocji. Ministerstwo zapowiada także intensyfikację rozmów w sprawie dostępu do rynków zbytu i znoszenia barier weterynaryjno-sanitarnych dla wieprzowiny m.in. w Japonii, Południowej Korei i w Chinach. Poza tym opracowana zostanie propozycja dotycząca m.in. rynku wieprzowiny, która będzie przedstawiona podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej. Producenci trzody chlewnej mogą także liczyć na pomoc bezpośrednią.
  
Z danych GUS wynika, że pogłowie trzody chlewnej w Polsce systematycznie spada. Dziś zarówno zakłady mięsne, jak i konsumenci uzależniają się od importowanego, często gorszej jakości mięsa wieprzowego. Resort rolnictwa zamierza zatrzymać ten spadek. W związku z tym przedstawił plan działań, jakie podejmie w celu odbudowy pogłowia trzody chlewnej.

Będą to:

  • Rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego (dofinansowanie programu hodowlanego dla instytutów np. Instytutu Zootechniki, które powinny odsprzedawać materiał po preferencyjnych cenach).
  • Uproszczenie zasad pozyskania wsparcia inwestycyjnego w ramach PROW.
  • Powiązanie wsparcia PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji towarzyszących, np. biogazownie z NFOŚIGW.
  • Utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej.
  • Uruchomienie funduszu poręczeniowego (BGK) dla ubojni i przetwórni z kapitałowym udziałem rolników.
  • Uruchomienie funduszu ubezpieczeń wzajemnych w zakresie rekompensat za straty w produkcji rolnej, w tym w chowie trzody chlewnej.
  • Podniesienie jakości doradztwa dla rolników – szeroko zakrojona akcja wyjazdów studyjnych (warsztaty powinny być elementem finansowanym z PROW, ale jednocześnie obowiązkowym przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne), połączonych z pozyskiwaniem know-how w zakresie nowoczesnych metod hodowli, żywienia i budowy budynków.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Tom Geers

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here