Resort rolnictwa zaproponował maksymalne sumy ubezpieczenia w 2018 roku. Sprawdź!

Resort rolnictwa zaproponował stawki maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r.

\"rolnik,

Sumę ubezpieczenia ustala producent rolny z ubezpieczyciele, ale wysokość nie może przekroczyć ustalonych maksymalnych sum ubezpieczenia. Dopłata z budżetu pokrywa 65 proc. składki ubezpieczeniowej do 1 ha upraw i 65 proc. składki do 1 sztuki zwierząt gospodarskich.

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla 1 ha upraw w 2018 roku mają wynosić:

 • dla zbóż – 10 650 zł (w 2017 roku jest to: 14 000 zł),
 • dla kukurydzy – 8450 zł (10 300 zł),
 • dla rzepaku i rzepiku  – 9900 zł (10 550 zł),
 • dla chmielu  – 56 050 zł (58 350 zł),
 • dla tytoniu – 31 350 zł (31 350 zł),
 • dla warzyw gruntowych  – 129 600 zł (192 000zł),
 • dla drzew i krzewów owocowych  – 131 500 zł (113 250 zł),
 • dla truskawek – 84 500 zł (78 000 zł),
 • dla ziemniaków  – 25 000 zł (50 000 zł),
 • dla buraków cukrowych  – 9 900 zł (11 430 zł),
 • dla strączkowych  – 14 400 zł (20 130 zł).


Maksymalne sumy ubezpieczenia 1 sztuki zwierzęcia w 2018 roku mają wynosić:

 • dla bydła  – 14 000 zł (w 2017 roku jest to: 17 100 zł),
 • dla koni – 10 200 zł (9 100 zł),
 • dla owiec – 700 zł (870 zł),
 • dla kóz – 700 zł (870 zł),
 • dla świń – 1740 zł (1 850 zł),
 • dla kur, perlic i przepiórek – 53 zł (53 zł),
 • dla kaczek – 65 zł (65 zł),
 • dla gęsi – 250 zł (250 zł),
 • dla indyków – 133 zł (126 zł),
 • dla strusi – 1330 zł (1 330 zł).

Maksymalne sumy ubezpieczenia wyliczono na podstawie danych GUS i IERiGŻ za 2016 rok.

Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia w porównaniu do obowiązujących w 2017 roku wynikają ze zmian cen rynkowych upraw i zwierząt, a w przypadku krzewów owocowych i drzew zależą od wartości nasadzeń.

oprac. Kamila Szałaj, fot. K. Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here