Rewolucja w PROW 2007-2013

15 sierpnia br. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (D.U. z 31 lipca br., pozycja 866).

W związku z przyjętymi przez Komisję Europejską zmianami PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” określone zostały limity przyznania pomocy projektom z zakresu infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, a także limity na dodatkowy zakres obejmujący inwestycje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk.

Przyjęte zmiany dotyczyły również działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, w ramach którego realizowane będą projekty dotyczące gospodarki wodnej (retencja wodna). W rozporządzeniu określono także limity dotyczące przyznania pomocy dla projektów z tego zakresu.

Dodatkowo w celu właściwego zarządzania finansowego, w tym pełnego wykorzystania pozostającego jeszcze do zakontraktowania limitu środków, w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” limity zostały uchylone.

W związku z niewykorzystaniem limitu środków w województwie podkarpackim w odniesieniu do naboru w 2011 r., w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” przyznany został limit dla tego województwa, zgodny z podziałem środków określonym w rozporządzeniu z 6.maja 2010 r. dla naboru planowanego w 2012 roku.

Ponadto, biorąc pod uwagę obecny etap realizacji PROW 2007–2013, jak również wykorzystanie środków finansowych w odpowiedniej wysokości, uchylono § 7 obowiązującego rozporządzenia, aby zamiast określania konkretnej daty kursów wymiany euro na złote, instytucje przyznające pomoc, przed jej przyznaniem, dokonywały wyliczania wysokości środków pozostających jeszcze do zakontraktowania.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here