Rolnictwo zrównoważone – moda czy konieczność?

Czym jest zrównoważone rolnictwo, kto może prowadzić gospodarstwo zgodnie z jego zasadami oraz jak dużych inwestycji finansowych wymaga rozpoczęcie takiej działalności?

Na te i inne pytania podczas konferencji prasowej wyczerpująco odpowiedzieli członkowie Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP"  oraz praktycy – właściciele gospodarstw, którzy z sukcesem zajmują się efektywną produkcją bezpiecznej i wysokiej jakości żywności zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego.

 

\"\"

 


Ekspertami podczas spotkania byli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Jarosław Wańkowicz i dr Jerzy Próchnicki oraz rolnicy: Agata Kwaśniewska – Rapta i Piotr Rapta – właściciele Gospodarstwa rolnego AGRO –RapPol oraz Adam Ścibor – dyrektor grupy producentów rolnych  „Natura Sp. z o.o.”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP powstało w 2014 roku. Stowarzyszenie jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności, zainteresowanych rozwojem rolnictwa zrównoważonego w Polsce.

 

\"\"
Marek Jezierski, konferansjer

Jak podkreślali prelegenci, rolnictwo zrównoważone jest to sposób produkcji, w którym zawarte są, m.in.:
• zagwarantowanie godziwego wynagrodzenia dla rolnika,
• dbałość o stan środowiska naturalnego,
• rozwijanie i realizacja potrzeb społecznych.

Chcielibyśmy być trwałym źródłem wiedzy o rolnictwie zrównoważonym – podkreślił Jarosław Wańkowicz – prezes „ASAP”. „Pracujemy z rolnikami w praktyczny sposób. Mamy gospodarstwa rolne, z którymi współpracujemy, wykorzystując póki co dwa produkty: szkolenia dla rolników z kompetencji miękkich, podczas których uczymy jak negocjować, dyskutować, zarządzać ludźmi w gospodarstwie oraz część polową – zasady rolnictwa zrównoważonego połączone z agronomią – dodał.

 

\"\"

Jarosław Wańkowicz, prezes Stowarzyszenia "ASAP"

 

Dzięki takiemu podejściu zyskują nie tylko rolnicy ale całe społeczeństwo, czerpiąc z darów środowiska naturalnego, które nie jest wyeksploatowane i zanieczyszczone do granic możliwości.

Podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego to, m.in.:
• Dbałość o główny dla rolnika środek produkcji jakim jest gleba, zapobieganie erozji, regularne analizy gleby, poprawa jej produktywności;
• Stosowanie nawożenia, zgodnie z opracowanym dla danego gospodarstwa planu nawozowego;
• Przestrzeganie zasad integrowanej produkcji rolnej;
• Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych;
• Rozwijanie swoich kompetencji, dzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi;
• Przestrzeganie podstawowych zasad BHP w gospodarstwie rolnym;
• Zrozumienie i dbałość o rachunek finansowy gospodarstwa.
ASAP dla rolnictwa zrównoważonego

Stowarzyszenie ASAP realizuje zasady rolnictwa zrównoważonego opierając swoją działalność na 3 filarach:
• Misja – Wspieranie rozwoju rolnictwa zrównoważonego w obszarach wiejskich.
• Wizja – Bycie trwałym źródłem wiedzy o zasadach rolnictwa zrównoważonego.
• Strategia – Podnoszenie standardu produkcji rolnej. Rozwój kompetencji rolników.

Zaangażowanie łańcucha wartości.
Chcąc sprostać globalnym wyzwaniom takim jak: wzrost populacji ludzi o 9,7 mld do 2050 roku, wzrost globalnej produkcji żywności o 60%, zmiany klimatyczne będące zagrożeniem dla plonów, malejące zasoby surowców naturalnych na Ziemi – konieczne jest wprowadzenie zmian jakie proponuje rolnictwo zrównoważone.

Z punktu widzenia naukowców zasoby świata kończą się. Jak podkreślił Jerzy Próchnicki: "do 2050 roku  produkcja żywności musi wzrosnąć do 60%. Największym problemem są malejące zasoby: energii, wody, gleby i środowiska".

 

\"\"
Jerzy Próchnicki, Stowarzyszenie "ASAP"

 

Porażającą ciekawostką było zaprezentowanie, że na przygotowanie 1 kg steku potrzeba 50 tys. litrów wody w procesie produkcji i energii wystarczającej na 160 km jazdy samochodem!

W ramach realizacji działań statutowych Stowarzyszenie współpracuje z gospodarstwami rolnymi, które zdecydowały o rozwijaniu zrównoważonej produkcji rolnej. Jest to wybór, ale i obowiązek rolników wynikający między innymi z wymagań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej, ale również standardów produkcji wymaganych przez firmy przetwórstwa rolno spożywczego.

Państwo Agata i Piotr Rapta są w Stowarzyszeniu niemal od początku działania, i jak podkreślają: „nie jesteśmy nastawieni na maksymalizację zysków tu i teraz. Chcemy osiągać zyski przez wiele lat. Tradycja naszego gospodarstwa sięga ponad 60 lat i  chcielibyśmy by nasze dzieci  ją kontynuowały”.

 

\"\"
Agata i Piotr Rapta

Dostrzegają również ogromne wsparcie ze strony Stowarzyszenia. Jak podkreśla Pani Agata: „Wiedzę na temat rolnictwa zrównoważonego uzyskujemy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem, m.in. poprzez szkolenia, spotkania na polu i doradztwo. Cieszymy się, że udało się pobudzić w nas świadomość, że można z ogromnymi korzyściami zmienić dotychczasowy model gospodarowania”.

 

\"\"
Adam Ścibor


„Impulsem do uczestnictwa w tym programie było uczestnictwo w pierwszej platformie rolnictwa zrównoważonego i tam widziałem cel tego działania. Rolnictwo zrównoważone to  przede wszystkim zmniejszone wydatki” – podkreślił Adam Ścibor.

Wprowadzenie rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwie rolnym wiąże się ze zmianą dotychczasowego sposobu produkcji:
• Rolnictwo zrównoważone jest możliwe w każdym gospodarstwie.
• Rolnictwo zrównoważone to długoterminowy proces dostosowawczy gospodarstwa.
• Rolnictwo zrównoważone wymaga rozwoju wszechstronnych kompetencji rolników.
Stowarzyszenie pomaga rolnikom w identyfikacji potrzeb rozwojowych i realizacji programy szkoleń i audytów dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

 

\"\"

 

Korzyści ze stosowania zasad rolnictwa zrównoważonego:
Środowisko: poprawa stanu środowiska naturalnego tj. powietrza, gleby, wód gruntowych • obniżenie emisji gazów cieplarnianych • obniżenie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych • zwiększenie bioróżnorodności w środowisku naturalnym.

Społeczeństwo: zwiększenie atrakcyjności obszarów rolnictwa zrównoważonego – turystyka • zwiększenie bezpieczeństwa żywności • polepszenie warunków pracy w gospodarstwie rolnym • ograniczenie afer z udziałem producentów żywności

Rolnik: polepszenie stanu gleby • spełnienie oczekiwań odbiorców i konsumentów • nowe rynki zbytu • poprawa rentowności gospodarstwa • dywersyfikacja dochodów rolnika • pozyskanie wiedzy i doświadczenia.

Podsumowanie
Konieczność czy moda? Konieczność!

Oprac. i fot. Redakcja AgroNews
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here