Rolnicy otwarci na naukę i zmiany – najnowsze wyniki tegorocznego Barometru Bayera

Pojęcie „zmiany” dobrze się kojarzy: to dla 92 proc. Polaków potrzeba, nie zaś przymus. Jednocześnie wprowadzanie zmian na co dzień, w swoim życiu, deklaruje niespełna połowa. Wolą wykorzystywać nowe sposoby wykonywania czynności, niż trwać przy utartych schematach.

To wnioski z badania opinii społecznej Barometr Bayer, w którym analizowano stosunek Polaków do zmiany codziennych przyzwyczajeń, działań prozdrowotnych, warunków życiowych, rozwoju intelektualno-zawodowego, nauki obsługi nowych urządzeń.

Rolnicy, podobnie jak pozostali respondenci, prezentują pozytywne nastawienie emocjonalne do zmian: nieco częściej deklarują zamiłowanie do nowości (68 proc. rolników względem 62 proc. ogółu respondentów), doceniają odmienne poglądy (67 wobec 59 proc.), lubią zmiany w życiu (53 do 46 proc.).

 

\"\"

 

Polacy najczęściej dokonują zmian na rzecz zdrowia (wykonują badania profilaktyczne, przechodzą na nową dietę) – co deklaruje 3 na 4 respondentów. Kolejne zmiany, wprowadzane w życiu, to obsługa nowych urządzeń czy aplikacji (69 proc.) oraz zmiana przyzwyczajeń – sposobów wykonywania codziennych czynności czy spędzania wolnego czasu (67 proc.). Deklaracje rolników nie odbiegają od tych wyników.

Spośród działań, o które pytano w badaniu, Polacy najrzadziej dokonują zmian w kierunku poprawy swoich warunków mieszkaniowych oraz sytuacji zawodowej (zmiana pracy, podniesienie kwalifikacji). Niemniej, rolnicy częściej niż pozostali badani podejmują działania w tych obszarach (38 proc. wobec średniej 33 proc.).

Lepsze życie dzięki nauce

Rolnicy częściej niż inni respondenci deklarują stosowanie w codziennej pracy efektów aktualnych badań (rolnicy 48 proc., średnia 42 proc.). Częściej też doceniają znaczenie najnowszych technologii dla jakości kontaktów społecznych (50 proc. wobec  39 proc.).

Jednocześnie, podobnie jak cała grupa badanych, rolnicy wskazują, że to ważne, by przez całe życie uczyć się czegoś nowego (81 proc. przy średniej 85 proc.), a nauka to wybór, nie konieczność (dla 65 proc. ogółu i 67 proc. rolników). Polacy lubią się uczyć: dla blisko 90 proc. respondentów i 82 proc. rolników to ogromna satysfakcja i duża wartość – nawet wówczas, gdy nie przynosi im to wymiernych korzyści (średnia 73 proc., rolnicy 71 proc.). Jednak pożytki te świetnie dostrzegają – np. deklarując, że zdobycze nauki czynią ich pracę bardziej efektywną (85 proc. dla ogółu i 82 proc. – rolników).

 

\"\"

– Blisko 80 proc. Polaków uważa, że nauka gwarantuje jakość życia. Świadczy to o ogromnej świadomości znaczenia nauki dla codziennego życia – zwłaszcza w połączeniu z otwartością na zmiany i ciągłym zdobywaniem wiedzy – komentuje wyniki Christophe Dumont, Prezes Bayer Sp. z o.o. – Postawy te dostrzegamy na co dzień w Salonie Zdrowia Baylab – miejscu, w którym dzielimy się wiedzą, organizując otwarte warsztaty popularnonaukowe, cieszące się ogromną popularnością zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Priorytet: bezpieczeństwo

Aby pogłębić wątek korzystania z osiągnięć nauki w codziennym życiu, zapytano badanych na ile istotne są dla nich kwestie bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań. Szczególną wagę przywiązują do nich rolnicy: 62 proc. deklaruje, że gdy tylko może, wówczas wybiera sprzęty droższe, ale posiadające atesty bezpieczeństwa (wobec 53 proc. ogółu respondentów). To istotne w przypadku narzędzi pracy, takich jak np. maszyny rolnicze (82 proc. wskazań rolników). Rolnicy też mają większą niż ogół badanych świadomość faktu, że produkty testowane pod kątem bezpieczeństwa muszą kosztować drożej (62 wobec 58 proc.).

Komentarze ekspertów:
prof. Witold Orłowski, ekonomista:
Barometr Bayer pokazuje, że ze skłonnością do uczenia się i akceptowania zmian nie jest w Polsce najgorzej.  Zmiana stanowi zawsze jakieś wyzwanie – do zmian jesteśmy bardzo często zmuszani.  Ważne jest więc to, że pytani Polacy mieli do zmian stosunek pozytywny.  Przygniatającej większości zmiany kojarzyły się z potrzebą, a nie przymusem, a innowacje ze zmianami na lepsze.  To bardzo pozytywne spojrzenie, doceniające przede wszystkim fakt, że zmiany (zwłaszcza nowe technologie, narzędzia pracy i spędzania wolnego czasu, odkrycia naukowe) prowadzą do poprawy życia.  Może nie jest to jeszcze kult nauki, ale z pewnością jest to uznanie jej ważnej roli w naszym życiu.  A w ślad za tym gotowość do wykorzystania zdobyczy nauki w swoim własnym życiu i uznanie, że uczenie się nowych rzeczy jest wielką wartością.

Widać jednak, że między tym bardzo pozytywnym odbiorem zmian, a rzeczywiście podejmowanymi działaniami jest pewien dystans.  Zmiany są dobre, ale dla ponad 1/3 ankietowanych uczenie się (a więc dostosowywanie się do zmian) to raczej przymus, niż wybór. Również ponad 1/3 ankietowanych deklaruje, że choć chciałaby więcej robić dla rozwoju intelektualnego, nie robi tego.  Doceniamy więc wartość zmian, ale tkwi w nas ciągle całkiem sporo konserwatyzmu.

 

dr Izabella Anuszewska, socjolog:
Najciekawszym, moim zdaniem, wnioskiem z tegorocznej edycji Barometr Bayer jest otwartość i pozytywny odbiór postępu wśród większości Polaków. W znikomym stopniu przejawiają oni resentymenty do zastanych strategii działania czy konserwatywnych przekonań. Jest to pogląd jednolicie podzielany przez różne grupy demograficzne i zawodowe.

Badanie pokazało, że innowacja dla zdecydowanej większości to zmiana na lepsze (95,6%), uczenie to wybór (65%) a nie konieczność, mobilność (będąca wskaźnikiem otwartości) to szansa (96%) a nie zagrożenie, postęp zaś oznacza dla ponad 93% poprawę jakości życia. Ludzie rozumieją postęp w kategoriach faktycznej, nie zaś pozornej zmiany jakości życia. Wyraźnie częściej mają pozytywne konotacje, niż podzielają obawy np. o negatywne skutki postępu naukowo-technicznego.

To cieszy. Podobnie jak gotowość do dokonywania zmian, nawet jeśli ich skala nie jest tak duża, jak ludzie by chcieli. Można liczyć, że w sytuacji gdy pojawią się sprzyjające okoliczności, jeszcze więcej ludzi będzie wybierało innowacyjne metody działania.

Równie istotny jest korzystny odbiór nauki i uczenia się jako wartości autotelicznych. 65% badanych twierdzi, że uczenie się to wybór, czyli akt intencjonalny a ponad 90% respondentów twierdzi, że uczenie się to duża wartość. Ponad 80% ludzi uważa, że kształcenie przekłada się na postęp na świecie, a ponad 77% – że nauka gwarantuje jakość życia. Generalnie ma więc miejsce otwartość poznawcza i emocjonalna dla wszelkich konceptów mieszczących się w kategoriach nauki i postępu.


Źródło i fot.: Bayer CropScience
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here