Rolnicy walczą o swoje w Brukseli

W dniu 26 sierpnia 2014 r. około 200 przedstawicieli izb rolniczych oraz producentów owoców i warzyw protestowało w Brukseli przed siedzibą Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego przeciwko zaproponowanym przez Komisję Europejską zasadom wypłacania rekompensat za straty poniesione w związku z rosyjskim embargiem na produkty rolno-spożywcze z UE.

 

\"\"

 


W proteście zorganizowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych wzięli udział przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych z całej Polski, przedstawiciele Związku Sadowników RP z Prezesem, Posłem na Sejm RP Mirosławem Maliszewskim na czele, przedstawiciele Związku Producentów Papryki Polskiej z Wójtem Gminy Klwów, Piotrem Papisem na czele oraz przedstawiciele Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych z Przewodniczącym Marianem Sikorą na czele.

Protestujący pod Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską rozdawali przechodniom polską paprykę, jabłka, śliwki i gruszki. Ponadto Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wraz z Prezesem Związku Sadowników RP Mirosławem Maliszewskim, Wójtem Gminy Klwów Piotrem Papisem oraz Przewodniczącym Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marianem Sikorą przekazali postulaty, które skierowane były do władz organów UE, w których napisali:

„W związku z rażąco niskim budżetem oraz niezadowalającymi stawkami rekompensat zaproponowanymi przez Komisję ds. Rolnictwa za wycofanie objętych embargiem do Federacji Rosyjskiej produktów rolno-spożywczych, zwracamy się z prośbą o szybką interwencję na forum Komisji Europejskiej, a w szczególności Komisji ds. Rolnictwa.
 

 

\"\"

 

Polscy rolnicy są mocno zaniepokojeni brakiem stanowczej i szybkiej reakcji Komisji Europejskiej w związku z nałożonym embargiem Federacji Rosyjskiej na produkty rolno-spożywcze. Roczna wartość kontraktów eksportowych polskiej żywności do Federacji Rosyjskiej wynosiła ponad miliard Euro. W obecnej sytuacji niewyeksportowane produkty muszą zostać wycofane z rynku, lub przeznaczone na inne niż dotychczas obszary handlowe, również w Unii Europejskiej.

Stoimy na stanowisku, że absolutnie niedopuszczalne jest dyskryminowanie indywidualnych rolników, którym zaproponowano tylko połowę stawki rekompensat przysługujących organizacjom producenckim. Uważamy, że KE nie może ignorować specyfiki polskiego rolnictwa, które w dużej mierze składa się z indywidualnych gospodarstw rolnych.

Uważamy, że Komisja Europejska powinna jak najszybciej zweryfikować zaproponowane stawki rekompensat, w szczególności zrezygnować z dyskryminacji polskiego rolnictwa indywidualnego i wprowadzić takie same zasady dla wszystkich rolników i producentów w Unii Europejskiej.

Polscy producenci, z powodu wprowadzonego embarga, ponoszą straty od początku sierpnia, a nie od 18.08.2014 r., co nie znajduje odzwierciedlenia w propozycjach KE.
Popieramy działania w tym zakresie polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego oraz polskiej Rady Ministrów, przekazując powyższe postulaty.”

Powyższe postulaty przekazane zostały do Przewodniczącego Rady Europejskiej – Hermana Van Rompuy, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Martina Schulza, Przewodniczącego Komisji Europejskiej – José Manuela Barroso, Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w KE – Daciana Ciolosa, Komisarza ds. Zdrowia w KE – Tonio Borg, Komisarza ds. Handlu w KE – Karla De Gucht, Komisarza ds. Budżetu w KE – Jacka Dominika, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Czesława Siekierskiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego – Elmar Brok, Przewodniczącego Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego – Bernd Lange, Przewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego – Jean Arthuis, Dyrektora Generalnego Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Jerzego Plewy.

Czytaj także:
Termin decyzji UE ws. rekompensat za embargo coraz bliższy

Rolnicy oddają żywność potrzebującym!
Jedz jabłka, pij soki jabłkowe i cydr!

Delegacja spotkała się także z Jerzym Plewą – Dyrektorem Generalnym Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Czesławem Siekierskim – Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Po zakończonym proteście, grupa udała się do siedziby Copa-Cogeca, gdzie spotkała się ze starszym doradcą ds. ogrodnictwa, warzyw i owoców Dominique Dejonckheere, która przedstawiła strukturę organizacyjną i działanie Copa-Cogeca oraz informacje w zakresie wsparcia dla unijnego sektora rolnego w odpowiedzi na embargo nałożone przez Rosję na produkty rolne UE. Polska delegacja przekazała także postulaty do Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca Pekki Pesonena w celu lobbowania polskich interesów w KE.

Źródło i fot.:Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here