Rolniku, będziesz mógł dorobić do renty

Za kilka tygodni zmienią się przepisy i gospodarz nie straci renty okresowej, jeśli trochę popracuje. Co innego, gdy zarobi zbyt dużo.

– Jestem rolnikiem na rencie. Leczę się i mam nadzieję, że będzie lepiej, ale leki kosztują a z małego gospodarstwa trudno się utrzymać – mówi nasz Czytelnik. – Dlatego czasami dorabiam, bez papierów. Wiem, że to nielegalne, ale nie mam wyjścia. Czy to prawda, że zmienią się przepisy i renciści będą mogli dorabiać?

Praca albo pieniądze
Na razie jest tak, że „renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym". Tak zapisano w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291).

– W praktyce oznacza to brak możliwości łączenia pracy (osiągania dodatkowych dochodów) z prawem do otrzymywania renty rolniczej – wyjaśnia Jerzy Morkowski zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?w Bydgoszczy.

Zmiany od nowego roku

Pierwszego stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, z której to (z art. 22 ust. 1) ustawodawca usunął zapis „lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym".
– To oznacza, że renciści osiągający dodatkowe przychody z tytułu zatrudnienia będą zobowiązani do zgłoszenia tego faktu w KRUS-ie – wyjaśnia Jerzy Morkowski. – Przychody te będą miały wpływ na wysokość otrzymywanej renty rolniczej.

Sprawdź, ile możesz
Morkowski dodaje, że przychody rencisty do 2 447,80 zł miesięcznie (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) nie wywołują żadnych konsekwencji. Gdy wyniosą one od 2 447,81 zł do 4 545,90 zł miesięcznie (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) renta rolnicza zostanie zmniejszona o 528 zł, zaś przychody powyżej 4 545,90 zł miesięcznie spowodują zawieszenie wypłaty części uzupełniającej tego świadczenia.

W Kujawsko-Pomorskiem 6 663 osoby pobierają renty rolnicze okresowe.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: Pomorska.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here