Rolniku! Niewiele czasu pozostało na składanie wniosków!

Blisko 490 tys. rolników złożyło do 28 kwietnia w biurach powiatowych Agencji wnioski o przyznanie dopłat bezpośdnich. Spośród nich 266 tys. ubiega się również o wsparcie ONW, a 30 tys. o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych.

 

\"\"

 

Wnioski o przyznanie za 2014 rok dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesione w ramach PROW 2007 – 2013 grunty rolne oraz grunty inne niż rolne powinny zostać złożone do 15 maja.

Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r.

Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Czytaj także:
ARR: O ile przekroczono kwotę mleczną?
Mamy najwyższe dofinansowanie do kampanii promocyjnych branży rolnej!
Wsparcie dla młodych rolników – nabór wniosków od 15 maja

Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej dopłat można składać osobiście biurach powiatowych ARMiR, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas termin złożenia wniosku jest taki jak data jego nadania, można również skorzystać z wygodnej drogi elektronicznej i wysłać wniosek np. za pośrednictwem Internetu.

Aby ułatwić złożenie ułatwić złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich,  w wielu województwach zorganizowane zostały dodatkowe punkty ich przyjmowania. Wykaz takich lokali wraz z terminami w których są czynne znajduje się na portalu internetowym ARMiR.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here