Rośliny białkowe, rośliny przyszłości?

Komitety Copa-Cogeca mówiły 5. 11 o korzyściach ze zwiększenia unijnej produkcji roślin białkowych w celu zmniejszenia zależności od importu soi, utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy stanu środowiska.

Dlatego należy zwiększyć wsparcie. Słowa te padły na warsztacie zorganizowanym przez Komitety Copa-Cogeca: „Rośliny białkowe, rośliny przyszłości”. Potwierdzono, że nowe badania naukowe wykazały korzyści środowiskowe uprawy roślin białkowych w związku z redukcją emisji gazów cieplarnianych, utrzymywaniem bioróżnorodności i zapewnieniem pokrywy roślinnej w miesiącach zimowych.

Xavier Beulin, Przewodniczący grupy roboczej Rośliny oleiste i białkowe, powiedział, że zwiększenie uprawy roślin białkowych przyczyni się do realizacji głównego celu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), jakim jest utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego. Potencjał wzrostu przemysłu mieszanek paszowych wyniesie 20 milionów ton (10 razy więcej niż obecnie). „Jednocześnie zwiększy się udział rolników w ochronie środowiska dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 10 do 15% oraz utrzymaniu bioróżnorodności” – dodał. Podkreślił jednak, że aby włączyć rośliny białkowe do systemu upraw w sposób zrównoważony, dochody z tego typu upraw muszą zostać krótkoterminowo zwiększone dzięki wsparciu z WPR. Pozwoli to na promocję badań w zakresie hodowli, na poprawę praktyk upraw oraz na zwiększenie rynków zbytu dla pasz. 

Źródło: COPA-COGECA, www.copa-cogeca.be, fot. morguefile.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here