RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH – NOTOWANIA CEN ZA OKRES: 06.04.2020 – 12.04.2020 r.