Samorząd rolniczy przypomina o konieczności nowelizacji Prawa łowieckiego

W związku ze zbliżającym się terminem, kiedy regulacje Prawa łowieckiego zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny utracą moc obowiązującą, Zarząd Krajowej Rady izb Rolniczych wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o poparcie samorządu rolniczego w sprawie pilnego przygotowania nowelizacji tej ustawy gwarantującej wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zapewniającej przestrzeganie praw rolników.

 

\"rolnictwo,
 

– W imieniu samorządu rolniczego zwracam się do Pana Prezydenta w sprawie bardzo ważnej dla rolników konieczności pilnej nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., sygnatura akt P 19/13. Trybunał orzekł konieczność zmiany przepisów tej ustawy wobec naruszenia konstytucyjnego prawa własności posiadaczy gruntów objętych obwodami łowieckimi, stwierdzając jednocześnie, iż dotychczasowe regulacje utracą moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw. Termin ten upływa dnia 21 stycznia 2016 roku. Prace nad projektami ustaw nowelizujących Prawo łowieckie przygotowanymi przez grupę posłów i Ministerstwo Środowiska były prowadzone w poprzedniej kadencji Sejmu RP od początku 2015 roku, jednak zostały zdominowane przez lobby myśliwych z Polskiego Związku Łowieckiego – czytamy w wystąpieniu do prezydenta.

Przedstawiciele samorządu rolniczego przypominają, że „zgłaszali uwagi do procedowanych projektów, z których najważniejsze to poszanowanie prawa własności rolników oraz wprowadzenie szacowania szkód łowieckich przez ekspertów, a nie jak obecnie przez samych zainteresowanych – myśliwych”.

Czytaj także:
Rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu suszy, dostaną więcej pieniedzy

– Niestety nasze uwagi zostały pominięte (nie byliśmy również zapraszani na Sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa), a przygotowany przez Sejmową Komisję projekt nie spełniał – naszym zdaniem, zaleceń Trybunału – czytamy w liście KRIR do prezydenta.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Colin and Sarah

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here