Samorząd rolniczy walczy o większe wsparcie na inwestycje na OSN

Samorząd rolniczy przestawił uwagi dotyczące instrumentu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN".

\"\"


Według samorządu rolniczego kwota przewidziana na realizację instrumentu wynosząca 36,6 mln euro jest niewystarczająca.

Nowa ustawa Prawo wodne będzie dotyczyć 335 tys. gospodarstw i spowoduje wydatki inwestycyjne wynoszące 754,7 mln zł w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania nawozów naturalnych. Należałoby przeznaczyć na ten cel znacznie większe środki, ponieważ zainteresowanie takim programem przez rolników z pewnością będzie dużo większe niż w latach poprzednich – uważa Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Jego zdaniem minimalny poziom wsparcia powinien zostać na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla młodych rolników do 60 proc.

– Jednocześnie powinien być podniesiony do maksymalnej sumy 100 tys. zł inwestycji, ze względu na wyższe ceny maszyn i środków jak i usług budowlanych – wylicza Szmulewicz.

Płyty obornikowe i zbiorniki

Według KRIR, w punktacji powinien być uwzględniony priorytet do budowy płyt obornikowych i zbiorników do przechowywania gnojowicy i gnojówki oraz zbiorników i płyt do przechowywania pasz soczystych dla rolników, którzy posiadali zwierzęta co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o pomoc, utrzymujący w gospodarstwie do 100 DJP (duża jednostka przeliczeniowa inwentarza).

– Kwota wsparcia powinna być uzależniona od ilości DJP + 25 proc. rezerwy na rozwój stada – uważa KRIR.

Wsparcie na zakup maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych miałoby mniejszą punktację, ewentualnie można byłoby rozważyć możliwość uwzględnienia w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Zdaniem samorządu rolniczego gospodarstwa rolne, które do tej pory nie korzystały z wsparcia w ramach PROW 2007-2013 i 2014-2020 na takie inwestycje powinny mieć dodatkowe punkty tak, by umożliwić takim producentom szybkie dostosowanie się do nowych obowiązków.

Redakcja AgroNews, fot.pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here