Sektor cukrowniczy kuleje

Według szacunków podmiotów sektora cukrowniczego powierzchnia zasiewów buraków cukrowych w 2013 r. wynosi ok. 185 tys. ha i jest o 4,2% mniejsza niż przed rokiem – informuje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Duża produkcja cukru pozakwotowego w kampanii 2012/2013 oraz zaliczenie 48 tys. ton cukru pozakwotowego na poczet produkcji kwotowej w sezonie 2013/2014 spowodowało, że koncerny cukrownicze zmniejszyły kontraktację Na podstawie doczasowych warunków przebiegu wegetacji szacuje się, plony buraków cukrowych spadną do 550-580 dt/ ha. Z powodu małej ilości opadów w okresie letnim.

 

\"\"

 

Zbiory mogą wynieść 10,2-10,7 mln ton, a produkcja cukru zmniejszy się 1550-1600 tys. ton, w zależności od pogody w trakcie kampanii. W 2013 r. minimalna cena skupu buraków cukrowych nie zmieni się (26,29 EUR/tonę), ale jej wysokość wyrażona w walucie krajowej będzie uzależniona od kursu euro. Jeżeli kurs euro będzie się wahał w granicach 4,2 zł, to cena minimalna może kształtować się na poziomie ok. 110 zł/tonę. Sytuacja finansowa przemysłu cukrowniczego jest bardzo dobra i surowiec na kampanię 2013/2014 został zakontraktowany po średniej cenie ok. 145 zł/tonę, która była nieznacznie wyższa niż przed rokiem.

Czytaj także:
Plony buraka niższe niż w roku poprzednim

Notowania cukru w dół!
Kwoty cukrowe do 2017 roku!

Rzeczywisty poziom cen skupu będzie jednak uzależniony od ilości i jakości skupowanego surowca, w tym przede wszystkim wskaźnika polaryzacji. Ceny cukru na krajowym rynku spadają, pod wpływem dużej podaży z ostatniej kampanii oraz spadku cen na rynku światowym. W lipcu br. ceny zbytu cukru paczkowanego zmalały o 2,1% w porównaniu z miesiącem poprzednim do 2,93 zł/kg. Ceny zbytu cukru workowanego, który jest zużywany w przemyśle przetwórczym, wyniosły 3,04 zł/kg i były o 1,7% niższe niż przed miesiącem. Spożycie cukru w gospodarstwach domowych utrzymuje się na niskim poziomie. Od początku roku ceny zbytu spadły odpowiednio o 7,1% i 12,1%.

W handlu detalicznym ceny spadły w lipcu o 4,1% do 3,57 zł/kg i były o 9% niższe niż na początku roku. W pierwszym półroczu 2013 r. eksport cukru wyniósł 230 tys. ton i był o 27% mniejszy niż przed rokiem. Większość cukru sprzedano do krajów członkowskich UE (157 tys. ton) po ok. 747 EUR/tonę, w tym przede wszystkim do Niemiec (54 tys. ton), na Słowację (25 tys. ton) oraz do Czech, Litwy i Łotwy (po 14 tys. ton). Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Syrii (13 tys. ton) i Rosji (8 tys. ton). Na rynkach krajów trzecich uzyskano ceny wynoszące średnio ok. 420 EUR/tonę. Import wyniósł 144 tys. toni i był o 40% większy niż przed rokiem. Niskie ceny cukru surowego na świecie korzystnie wpływają na rentowność rafinacji. Przedmiotem importu był cukier surowy z Brazylii (46,5 tys. ton), Sudanu i Kuby (27 tys. ton) i Mozambiku 19,8 tys. ton.

Cukier ten importowano po 430-690 EUR/tonę. Z krajów UE importowano niewielkie ilości cukru (13 tys. ton) po 830 EUR/tonę. Wysoka podaż powoduje, że na rynku światowym utrzymuje się spadkowa tendencja cen cukru. Według danych F.O. Licht w sezonie 2012/2013 światowa produkcja wzrosła 4,9% do 183,8 mln t w przeliczeniu na cukier surowy. Spożycie zwiększyło się o 2,4% do 170,1 mln ton. Zapasy końcowe wzrosły do 45,4% konsumpcji, wobec 40,8% w sezonie poprzednim. W sierpniu br. światowe ceny cukru surowego spadły do ok. 350 USD/tonę, a cukru białego do 480 USD/tonę.

W ciągu najbliższego roku nie są przewidywane większe zmiany cen światowych. W kontraktach terminowych na koniec 2013 r. i początek 2014 r. ceny cukru surowego wynoszą ok. 380 USD/ t, a cukru białego ok. 480 USD/t.

Źródło: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here