Skontrolowano jakość warzyw, owoców i ziemniaków. Wyniki nie są zadawalające!

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kolejną kontrolę jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków. Objęto nią 433 podmioty, w tym 311 sklepów i 122 podmioty działające na pozostałych etapach obrotu. Skontrolowano 1381 partii, tym 1165 partie owoców i warzyw oraz 216 partii ziemniaków. Cechy fizyczne Wymagania jakościowe zakwestionowano w 8 partiach (0,6%), w … Czytaj dalej Skontrolowano jakość warzyw, owoców i ziemniaków. Wyniki nie są zadawalające!