Solidarność chce zmian w emeryturach rolników

NZSS RI "Solidarność" przekazała prezydentowi autorski projekt ustawy o zmianie ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

\"\"

 

Projekt ten ma umożliwić rolnikom wcześniejsze przechodzenie na emeryturę oraz ma znieść konieczność zaprzestania działalności rolniczej w związku z przejściem na emeryturę.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku przestają obowiązywać przepisy o umożliwiające rolnikom wcześniejsze przechodzenie na emeryturę. Proponowane w projekcie zmiany umożliwią rolnikom podlegającym ubezpieczeniu w KRUS przekazanie gospodarstwa rolnego w wieku przedemerytalnym i przejście z tego tytułu na rentę strukturalną. Projekt ustawy znosi również warunek zaprzestania działalności rolniczej dla wypłaty całej emerytury rolniczej.

Obecnie w Polsce warunkiem  otrzymania emerytury rolniczej jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Jednak zapis ten dyskryminuje rolników, gdyż pracujący w innych dziedzinach działalności gospodarczej nie mają przymusu pozbywania się swojego warsztatu pracy, mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą. Coraz trudniej jest rolnikom przekazać gospodarstwo rolne następcom, z powodu braku chętnych nowych, młodych rolników do podejmowania działalności rolniczej.

Mamy nadzieję, że prezydent wysłucha głosu swoich obywateli.

Oprac. na podstawie: http://www.solidarnoscri.pl
Redakcja AgroNews, fot.: pixabay

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here