Spółdzielnie rolnicze poprawią sytuację w rolnictwie

W kontekście ogromnej siły nabywczej dystrybutorów, Copa-Cogeca przyjęła z zadowoleniem rozmowy ministrów ds. rolnictwa UE na temat sposobów poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, tak aby mogli uzyskiwać wyższe dochody z rynku. Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca podkreślił na ważnym spotkaniu z Sofoclisem Aletrarisem, cypryjskim ministrem ds. Rolnictwa, że można to osiągnąć wzmacniając organizacje producentów (OP), takie jaki spółdzielnie.

Pan Pesonen wskazał, że spółdzielnie rolnicze odgrywają ważną rolę w wielu sektorach, np. w sektorze mleka, czy owoców i warzyw. Uznał za krok w dobrym kierunku propozycję Komisji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, aby wzmocnić siłę przetargową rolników i poszerzyć na wszystkie sektory uznawalność organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych. Zaznaczył jednak, że należy opracować jasną definicję OP, ich celów i zadań oraz zagwarantować „pewność prawa” w odniesieniu do wspólnotowego prawa konkurencji, tak aby organizacje te mogły się zrzeszać i działać na większą skalę.

 

 

\"\"

 

W sytuacji dużej siły nabywczej kilku dystrybutorów, większy udział spółdzielni w rynku może zwiększyć dochody, które rolnicy uzyskują za swoje produkty i zmniejszyć wahania cen. Pokazuje to, że dostosowanie prawa konkurencji mogłoby przysłużyć się przywróceniu równowagi w łańcuchu dostaw żywności. „Potrzebujemy również szczególnych instrumentów, by wyeliminować z łańcucha żywnościowego nieuczciwe praktyki handlowe prowadzące do nadużyć”.

Przy tak ogromnej niestabilności rynku, potrzebne są silne instrumenty zarządzania rynkiem, jak interwencja i prywatne przechowywanie, co podkreślił Pan Pesonen. Dodał, że ważne są również instrumenty przyczyniające sie do ochrony rolników przed ryzykiem, takie jak ubezpieczenie oraz rynki terminowe.

Ponadto, Copa-Cogeca wzywa do sprawiedliwego i uczciwego traktowania rolników i uważa, że ma sens wprowadzenie płatności obszarowych podobnego typu we wszystkich państwach członkowskich do roku 2020. Według propozycji Komisji, zmiany te mają być wprowadzane gwałtownie, co będzie miało bardzo niekorzystne skutki dla rolników i ich zdolności produkcyjnej.

Zmiany te powinny być wprowadzane stopniowo przez cały okres, a nie poprzez skoncentrowanie w początkowej fazie, tak jak proponuje Komisja.

Pan Pesonen podkreślił pilną potrzebę zainteresowania młodych ludzi rolnictwem i wzmocnienia służących temu instrumentów w nowej WPR. Wyraził jednak wątpliwość, czy przyznanie dodatkowej płatności w pierwszym filarze WPR umożliwi osiągnięcie tego celu, jako że to działanie uzależniłoby młodych rolników od płatności bezpośrednich.

Po drugie, główną przeszkodą, z jaką borykają się młodzi rolnicy, jest brak dostępu do kapitału, a zatem płatności bezpośrednie nie pomogły by im w niezbędnych inwestycjach. „Copa-Cogeca uważa, że na państwach członkowskich powinien spoczywać obowiązek zapewniania dodatkowego wsparcia dla młodych rolników, ale niekoniecznie w postaci dodatkowych płatności uzupełniających płatności bezpośrednie. Można to osiągnąć poprzez dodatkowe wsparcie w ramach drugiego filaru WPR, np. poprzez wyższe wsparcie inwestycji”.

Źródło: COPA-COGECA
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here