Sprawdź czy kwalifikujesz się do objęcia takim ubezpieczeniem

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, członkiem rodziny beneficjenta, który może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jest:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej,  w wieku:
  1. do ukończenia 18 lat,
  2. jeżeli po ukończeniu 18 lat kształci się dalej – do ukończenia 26 lat,
  3. jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
  • małżonek/małżonka
  • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnuki mogą być zgłoszone tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeniu dobrowolnemu.

 

\"Sprawdź

 

W celu zweryfikowania danych znajdujących się w bazie NFZ, ubezpieczeni oraz członkowie ich rodzin mogą zarejestrować się na portalu www.pue.zus.pl. Informacje o systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), można znaleźć na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here