Stanowisko #HodowcyRazem w sprawie transportu zwierząt gospodarskich

Transport żywych zwierząt gospodarskich odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu działalności gospodarczej i społecznej na terenach wiejskich wielu krajów Unii Europejskiej, szczególnie na obszarach wyludniających się. Specyficzne uwarunkowania środowiskowe i klimatyczne doprowadziły do rozwoju zróżnicowanych systemów i modeli produkcji zwierzęcej w państwach członkowskich. Transport zwierząt pozwala na ich komplementarność oraz zrównoważony rozwój. Inicjatywa #HodowcyRazem opowiada się … Czytaj dalej Stanowisko #HodowcyRazem w sprawie transportu zwierząt gospodarskich