Stawki VAT w rolnictwie

W związku z zapytaniem KRIR z dnia 22 stycznia br. dotyczącym stawek VAT na produkty rolne w tym zwierzęta żywe – resort rolnictwa informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) 5% stawką podatku od towarów opodatkowane są m.in. zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem: 

 • zwierząt żywych i ich nasienia,
 • wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),
 • jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),
 • kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),
 • wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
 • embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),
 • produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
 • skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej
 • niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3).

W świetle powyższego zwierzęta żywe podobnie jak pasze dla zwierząt opodatkowane są 8% stawką podatku od towarów i usług.

Przedstawiając powyższe MRiRW informuje, że w trakcie prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, wprowadzającej powyższe zamiany w ustawie o podatku od towarów i usług Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskował o ujęcie w wykazie towarów opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 5% towarów opodatkowanych do 31 grudnia 2010 r. 3% stawką podatku VAT tj.:

 • środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta tj. pasz służących do żywienia zwierząt gospodarskich, w tym pasz roślinnych i pasz gotowych,
 • zwierząt żywych uznanych za gospodarskie na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (w tym min. nasienia, embrionów, zarodków),
 • wszystkich roślin uprawnych (w tym również nasion buraków cukrowych, słomy i plew zbóż).

W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej uwagi zgłaszane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zostały jednak uwzględnione.

Jednocześnie w związku z projektowanym podwyższeniem od 1 stycznia 2011 r. stawek podatku VAT odpowiednio z 3% i 7% na 8% oraz z 22% na 23% na środki do produkcji rolnej podwyższona została należna rolnikowi ryczałtowemu stawka zryczałtowanego zwrotu podatku VAT z 6% do 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych.

Źródło: Katarzyna Kuznowicz, Krajowa Rada Izb Rolniczych, www.krir.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here