Światowe ceny żywności przez rok wzrosły o ponad 17 proc.

Światowe ceny żywności nadal rosną. Zdrożały zboża, mięso, produkty mleczne i cukier. Niższa jest natomiast cena oleju roślinnego.

 

\"rolnik,
 

Indeks cen żywności FAO zwiększył się w lutym do 175,5 pkt. wobec 174,6 pkt. w styczniu (+0,5 proc. m/m). Wzrost indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z wyższych cen 4 z 5 jego składowych: zbóż (+2,5 proc. m/m), mięsa (+1,1 proc. m/m), produktów mlecznych (+0,6 proc. m/m) oraz cukru (+0,6 proc. m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek cen oleju roślinnego (-4,1 proc. m/m).

Wzrost światowych cen żywności o 17,2 proc.

– W ujęciu rocznym światowe ceny żywności zwiększyły się w lutym o 17,2 proc. wobec wzrostu o 16,9 proc. w styczniu – wyjaśnia Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole. I zwraca uwagę, że po raz pierwszy od października ub. r. spadły ceny oleju roślinnego.

Zgodnie z komunikatem FAO częściowo wynikał on z lepszych perspektyw produkcji oleju palmowego w Południowo-Wschodniej Azji przy jednoczesnym spowolnieniu jego światowego importu. W kierunku  spadku cen oleju roślinnego oddziaływało również pojawienie się prognoz wskazujących na większe zbiory soi w Brazylii i Argentynie, a także wyższa podaż oleju sojowego w Argentynie i USA będąca skutkiem osłabienia popytu na ten olej wśród producentów biopaliw – informuje Olipra.

Jego zdaniem, mimo spadku cen oleju roślinnego w lutym, perspektywy kształtowania się sytuacji popytowo-podażowej na rynku roślin oleistych będą sprzyjać pozostawaniu jego cen w trendzie wzrostowym.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here