SX® firmy DuPont – nowe technologie w ochronie roślin

Technologia SX® oferuje sposób ochrony roślin dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Tradycyjny środek, w skład którego wchodzą na przykład dwie substancje aktywne, najczęściej składa się z dwóch odrębnych rodzajów granul. Granule każdej substancji są nieco inne, dlatego w mieszaninie mogą się one rozwarstwiać. Dlatego środki w tej formie, w tradycyjnych mieszaninach, przygotowywane są w małych jednostkowych opakowaniach.

Nowe mieszaniny SX® wykorzystują opatentowane technologie, dzięki którym proces rozdzielania granul nie zachodzi. Zatem wielkość partii może być dopasowana do indywidualnych potrzeb rolników. Ponadto środki w tej technologii, czyli SX®, zapewniają lepszą ochronę przed chwastami oraz umożliwiają proste odmierzanie dawek bez ryzyka rozdzielenia się granul.

W tym sezonie po raz pierwszy w Polsce wprowadziliśmy herbicydy do zwalczania chwastów w zbożach: Granstar® Ultra SX® oraz Rubin® SX®. Granstar® Ultra SX® przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, pszenicy jarej oraz w jęczmieniu jarym. Działa systemicznie, szybko przemieszczając się w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14 – 21 dni od zastosowania środka.

\"\"W zbożach ozimych może być stosowany od początku wegetacji wiosennej do fazy strzelania w źdźbło, w dawce: 48 – 60 g/ha. Natomiast w zbożach jarych od stadium trzech liści do fazy strzelania w źdżbło, w dawce: 40 – 48 g/ha. Najlepiej ze wspomagaczem Trend® 90 EC. Rubin® SX® przeznaczony jest do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.

Charakteryzuje się podobnym działaniem w roślinach jak Granstar® Ultra SX® 50 SG. Zalecany jest do stosowania wiosna, od początku wegetacji do fazy strzelania w źdżbło, w dawce: 120 – 150 g/ha. Najlepiej ze wspomagaczem Trend® 90 EC. Większa dawka zalecana jest w sytuacji, gdy chwasty występują w dużym nasileniu lub są w starszej fazie rozwojowej. W przypadku obu tych herbicydów podkreślenia wymaga bardzo szerokie spektrum zwalczanych gatunków, które niestety ze względu na skomplikowane i długotrwałe procedury rejestracyjne środków ochrony roślin, nie są wyszczególnione w etykiecie.

Jednakże badania prowadzone przez DuPont jednoznacznie dowodzą, ˝e Granstar® Ultra SX® skutecznie zwalcza ok. 39 gatunków chwastów, a Rubin® SX® – 40 gatunków (patrz tabela) występujących w naszej strefie geograficznej. Ponadto skutecznie eliminują inne gatunki chwastów nie występujących w naszej strefie.

W celu dokładniejszego zapoznania się z technologia SX® serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Czytelników do odwiedzania strony internetowej doktora SX’a. Strona ta ma swój osobny adres: http://www.doktorsx.pl/.

Źródło: Rolnicze Wieści – DuPont

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here