Termin ważności zaświadczeń z KRUS będzie dłuższy?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Prezesa KRUS o przedłużenie ważności zaświadczeń wydawanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do minimum 3 miesięcy.

\"\"

W zależności od rodzaju wniosku osoby zainteresowanej, jednostki Kasy wydają stosowne zaświadczenia, dotyczące np. okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, okresów podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie zalegania z opłacaniem składek, nie figurowania w ewidencji osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, udzielonej pomocy publicznej itp.

Zarówno przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jak i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie regulują okresu ważności wystawianych zaświadczeń, dlatego też  Kasa obecnie takiego okresu nie określa.

Jak podkreśla KRIR kwestie „ważności" wydawanych przez Kasę zaświadczeń mogą natomiast określać w szczegółowych przepisach lub określonych przez siebie wewnętrznych procedurach inne organy i instytucje, które wymagają od rolników zaświadczeń, wydawanych przez KRUS.

Kwestie związane z wydawaniem zaświadczeń przez organy administracji regulują przepisy art. 217 do 220 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071).

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here