Trwają Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2009

Minister Środowiska Maciej Nowicki otworzył Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu. Tegoroczna edycja poświęcona jest kompleksowym rozwiązaniom z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, szczególnie na polu gospodarki odpadami.

– POLEKO to największe targi środowiskowe w Polsce. Niezmiernie się cieszę, że miałem okazję je otworzyć. Poznań i targi POLEKO wpisują się na stałe w mapę i kalendarz najważniejszych imprez środowiskowych w Polsce i na świecie – przypomnijmy w tym miejscu wielki sukces organizacyjny konferencji COP 14.  Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w Targach i dopowiadam, że wybrałem właśnie ten moment, by ogłosić rozpoczęcie nowego innowacyjnego projektu Ministerstwa Środowiska – Akceleratora Zielonych Technologii – powiedział Minister Nowicki.

Podczas konferencji prasowej minister Maciej Nowicki i podsekretarz stanu w MŚ Bernard Błaszczyk podsumowali działania legislacyjne resortu środowiska usprawniające gospodarkę odpadami w Polsce, m.in.: zmianę ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i opublikowanie ustawy o bateriach i akumulatorach. Ponadto ministrowie przypomnieli o trwających procesach legislacyjnych: w Sejmie RP trwają obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, na etapie prac rządowych są natomiast prace nad projektem ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ministerstwo przygotowało również „Założenia do zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”. Projektowane zmiany ustaw mają na celu usprawnienie i uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi tak, aby było możliwe prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska i odzwierciedlający postęp techniczny w tej gałęzi gospodarki. W resorcie środowiska toczą się również prace związane z „Założeniami do projektu ustawy o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy”, które obecnie są po konsultacjach społecznych. Projektowana ustawa o odpadach ma dotyczyć ogólnych zasad i wymagań związanych z gospodarką odpadami.

Targi POLEKO  2009 są okazją do uruchomienia nowego projektu Ministerstwa Środowiska – programu Akcelerator Zielonych Technologii.

Minister Nowicki: Akcelerator Zielonych Technologii to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. Jego zadaniem jest zbadanie potencjału Polski w obszarze technologii środowiskowych i wsparcie tych technologii, które mają największe szanse skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych.

Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt przygotowany na rzecz promocji polskich technologii środowiskowych i wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Realizując projekt AZT Ministerstwo Środowiska chce dać impuls dla szybszego rozwoju prośrodowiskowych technologii w Polsce. Oferuje partnerom międzynarodową platformę do wymiany informacji i kontaktów w Internecie (www.greenevo.gov.pl), wsparcie i promocje. Mierzy wysoko: polskie technologie mogą chronić klimat na całym świecie!

Ministerstwo Środowiska tworząc AZT chce pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii, w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotować je do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami. Do udziału w walce o miano najlepszych zielonych technologii i profesjonalne wsparcie zaproszone są małe i duże firmy posiadające zielone technologie.

W tym roku podczas POLEKO na powierzchni ekspozycyjnej 16 500 m2, prezentuje się ponad 850 firm z 23 krajów. Podobnie jak w latach poprzednich, ekspozycję uatrakcyjnią oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych, które przedstawią kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W tym roku po raz drugi POLEKO towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, które będą okazją do spotkania dostawców techniki i technologii komunalnej z profesjonalistami z jednostek samorządowych, odpowiedzialnymi za gospodarkę komunalną oraz osobami reprezentującymi zakłady gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwa świadczące usługi utrzymania czystości, zakłady utrzymania zieleni, miejskie zarządy dróg oraz spółdzielnie.

Kamera Telewizji Interaktywnej AgroNews była obecna na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska Poleko 2009. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji na portalu AgroNews.com.pl.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl, fot. Ministerstwo Środowiska
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here