Trybunał gani Brukselę za marnowanie żywności

W nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dowiedziono, że choć niektóre unijne strategie mogłyby przyczynić się do walki z marnotrawieniem żywności, ich potencjał nie jest wykorzystywany. Podjęte dotychczas działania są nadal fragmentaryczne i nieregularne, brakuje też koordynacji na poziomie Komisji Europejskiej. Kontrolerzy są zdania, że najnowsza propozycja unijna dotycząca kwestii marnotrawienia żywności – utworzenie stosownej platformy – nie rozwiązuje w pełni problemów opisanych w sprawozdaniu.

 

\"rolnictwo,

 

Marnotrawienie żywności stanowi problem na skalę światową i wymaga podjęcia działań na wszystkich poziomach. Z bieżących szacunków wnika, że na całym świecie około jednej trzeciej żywności produkowanej do spożycia przez ludzi jest marnotrawione lub wyrzucane. Tego rodzaju marnotrawstwo pociąga za sobą ogromne koszty gospodarcze i środowiskowe.

Poczynione dotychczas postępy w tej dziedzinie są ograniczone z uwagi na brak wspólnej definicji marnotrawienia żywności i brak uzgodnionego poziomu podstawowego służącego za punkt odniesienia w podejmowanych działaniach. Taki stan rzeczy utrzymuje się mimo wielokrotnych apeli ze strony Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Regionów, grupy G-20 i innych podmiotów pod adresem UE, by ta zaangażowała się w ograniczenie trwonienia środków żywnościowych.

– W sprawozdaniu skierowanym do Komisji Trybunał stwierdził szereg zaprzepaszczonych szans i wskazał możliwości wprowadzenia usprawnień, które nie wymagałyby nowych inicjatyw legislacyjnych ani dodatkowych środków publicznych – powiedziała Bettina Jakobsen, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Niemniej jednak Komisja – podejmując wysiłki na rzecz utworzenia platformy –ponownie zaprzepaszcza możliwość skutecznego rozwiązania problemu. Obecnie potrzeba bowiem większego dostosowania istniejących polityk, poprawy koordynacji działań oraz jasnego celu polityki polegającego na ograniczeniu marnotrawienia żywności.

 

Redakcja AgroNews,
Fot.:pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here