Tworzenie nowych gospodarstw rodzinnych po 1 maja 2016 roku

Czekająca na podpis prezydenta ustawa dotycząca obrotu ziemią w Polsce budzi szereg wątpliwości, m.in. w zakresie tworzenia nowych gospodarstw. Czy po 1 maja 2016 roku młody absolwent studiów rolniczych będzie mógł nabyć ziemię? Na jakich warunkach? Czy rolnictwo stanie się zawodem zamkniętym?

 

\"rolnictwo,

 

Okazuje się, że ustawa przewiduje tworzenie nowych gospodarstw rodzinnych. Osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne będzie musiała uzyskać na to zgodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Poza tym musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami, a więc posiadać wykształcenie rolnicze.

Gospodarstwo może utworzyć także osoba, której pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc w ramach tej i poprzedniej perspektywy PROW, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął.

Kandydat na rolnika będzie musiał także dać rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej.

Poza tym początkujący gospodarz zostanie zobowiązany do zamieszkiwania przez 5 lat od dnia nabycia nieruchomości w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka tworzonego gospodarstwa.

Czytaj także:
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ws. obrotu ziemią

Przypomnijmy. W prywatnym obrocie ziemią ustawa zakłada, że nabywcą gruntów rolnych może być jedynie rolnik indywidualny. W myśl proponowanych przepisów jest to osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 hektarów, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ustawa trafiła do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie 30 kwietnia. Ich głównym celem jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem. 1 maja kończy się 12-letni okres moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/United Soybean Board

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here