Uciekamy z miasta na wieś?

W 2008 r., po ponaddziesięcioletnim okresie spadku, liczba ludności Polski zaczęła ponownie rosnąć. Tendencja ta okazała się jednak bardzo krótkotrwała, gdyż po wzroście w latach 2008–2010 (0,2%) przyrost w latach 2010–2012 kształtował się praktycznie na poziomie zerowym, przy czym wzrost miał miejsce tylko w 2011 r. (o ok. 8 tys.), a w 2012 r. liczba ludności Polski zmalała (o ok. 5 tys.).
 

 

\"\"

 

W obu okresach utrzymały się natomiast trwające od ponad dekady różnice dynamiki ludności miejskiej i wiejskiej: podobnie jak uprzednio, liczba mieszkańców miast nadal malała, a wsi rosła. Spadek liczby ludności miejskiej uległ znacznemu przyspieszeniu (z 0,1% w latach 2008– 2010 do 0,4% w latach 2010–2012) podczas gdy przyrost ludności wiejskiej utrzymał się w obu okresach na tym samym poziomie 0,6%.

Liczba ludności wiejskiej zwiększyła się w latach 2010–2012 w 12 województwach od 0,1% w łódzkim do 2,1% w pomorskim, natomiast w pozostałych województwach odnotowano spadek: o 0,2% w świętokrzyskim, 0,4% w lubelskim i opolskim oraz 0,7% w podlaskim. Wzrosty i spadki miały miejsce w tych samych województwach co w latach 2008–2010, z wyjątkiem podkarpackiego i zachodniopomorskiego, które wykazały wówczas spadek liczby ludności wiejskiej.

Czytaj także:
Jak uniknąć niepowodzenia w uprawie rzepaku?
Unię Europejską stać na pomoc rolnikom?
Zrozumieć świat trochę lepiej!

Podobnie jak w przypadku absolutnej liczby ludności wiejskiej, lata 2010– 2012 przyniosły dalszy wzrost jej udziału w ogólnej liczbie ludności z 39,2% do 39,4%. Wzrost odnotowano we wszystkich województwach z wyjątkiem mazowieckiego, w którym udział ten pozostał bez zmian (35,8%), i podlaskiego, w którym nieznacznie zmalał (z 39,8% do 39,7%).

W 2012 r. odsetek ludności wiejskiej wahał się od 22,4% w województwie śląskim do 58,6% w podkarpackim. Udział powyżej 50% odnotowano także w województwach małopolskim (51,1%), lubelskim (53,6%) i świętokrzyskim (55,1%). Wojewódzkie zróżnicowanie odsetka ludności wiejskiej było bardzo podobne do stanu z lat 2008 i 2010.

Źródło: Raport Polska Wieś 2014,
Redakcja AgroNews, fot: freeimages.com 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here