Umowa z przetwórnią i uznawanie grup producenckich. Sejm znowelizował ustawę o ARR

Każda dostawa produktów rolnych do punktów skupu czy przetwórni będzie wymagała umowy, a dotychczasowe kompetencje marszałków do uznawania grup producenckich przejmie Agencja Rynku Rolnego – zakłada uchwalona w piątek w Sejmie nowela ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.
 

\"rolnictwo,

 

Nowelizacja zakłada m.in., że każda dostawa produktów rolnych (np. zboża, owoców i warzyw, mleka, wołowiny, wieprzowiny) przez producentów lub m.in. grupy producentów do pierwszego nabywcy będzie wymagać pisemnej umowy.

W przypadku, gdy pierwszym nabywcą nie będzie przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami również będzie musiała być zawierana na piśmie. Wyjątek dotyczy sprzedaży bezpośredniej. Umowa powinna zawierać: cenę za dostawę, ilość i jakość produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, terminy dostaw, okres obowiązywania umowy, a także klauzule dotyczące jej rozwiązania oraz szczegółów płatności.

Wprowadzenie umów powinno wpłynąć na wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych. Powinno też umożliwić lepsze planowanie produkcji i dostosować ją do zapotrzebowania, poprawić koordynację działań w ramach łańcucha marketingowego, ograniczyć nieuczciwe praktyki handlowe i uporządkować relacje między producentami a przetwórcami i handlowcami. Ale, jak wyjaśnił w rozmowie z nami rzecznik ministerstwa rolnictwa Witold Katner, należy pamiętać, że projektowane przepisy nie wprowadzają cen minimalnych, maksymalnych czy też obowiązkowej kontraktacji. A wielu rolników właśnie tak interpretuje proponowane w ustawie zapisy.

Ustawa przewiduje też m.in., że Agencja Rynku Rolnego będzie administrowała działaniami związanymi z uznawaniem i kontrolowaniem działalności organizacji producentów oraz ich zrzeszeń. Decyzje administracyjne o uznaniu lub cofnięciu uznania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, w tym organizacji międzynarodowych (na ich wniosek) będą wydawać dyrektorzy oddziałów terenowych ARR.

Agencja przejmie też zadania marszałków województw dotyczące rynku owoców i warzyw. To właśnie Agencja będzie odpowiedzialna za realizację programu „Owoce i warzywa w szkole”, którego wdrażanie  przewiduje rozporządzenie UE nr 1308/2013. W ustawie zawarto też przepisy dotyczące m.in. opracowania strategii krajowej dotyczącej wdrożenia programu „Mleko w szkole”. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here