Unieszkodliwianie padłych zwierząt i utylizacja. Przybliżamy nieznany przemysł

Znaczna rzesza opinii publicznej w Polsce nie ma świadomości istnienia i znaczenia branży utylizacyjnej dla rolnictwa, gospodarki żywnościowej i gospodarki jako takiej. Trudności z jej percepcją nie mają hodowcy zwierząt, prowadzący ubojnie i zakłady przetwórstwa mięsnego, leśnicy, restauratorzy, inspektorzy weterynaryjni i sanitarni. Oni wiedzą, że nie da się hodować drobiu, bydła, trzody chlewnej, koni, zwierząt … Czytaj dalej Unieszkodliwianie padłych zwierząt i utylizacja. Przybliżamy nieznany przemysł