Unijny sektor wina ma teraz większe szanse

Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła wiele aspektów nowego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego UE "Reforma wspólnej organizacji rynku wina: postępy”.

Copa-Cogeca jest szczególnie zadowolona z faktu, że Trybunał uznał, że instrumenty zwiększające konkurencyjność sektora wina UE, takie jak restrukturyzacja i modernizacja sektora, są konieczne. Thierry Coste, przewodniczący grupy roboczej "Wino" Copa-Cogeca podkreślił, że “restrukturyzacja sektora pozwala producentom na dostosowanie produkcji do popytu. Modernizacja sektora zezwala im na podniesienie jakości wytwarzanych win oraz stosowanie procesów produkcji bardziej przyjaznych środowisku. W UE produkcja prowadzona jest głównie w niewielkich gospodarstwach rodzinnych. Powierzchnia 94% winnic nie przekracza 5ha. Z tego względu instrumenty zwiększające konkurencyjność gospodarstw są niezmiernie ważne. Dlatego też należy utrzymać aktualnie obowiązujące przepisy i regulacje”.

W okresie 2009-2013, w UE wykarczuje się 160 000 ha winorośli oraz zrestrukturyzuje i przekształci 177 000 ha winnic. Inwestycje te zezwalają na dostosowanie produkcji do popytu. Liberalizacja praw sadzenia od 2015 r. jest sprzeczna z tymi założeniami. Copa-Cogeca zgadza się z zaleceniami Trybunału, który apeluje o spójny pakiet przepisów. Ponadto, w swoim sprawozdaniu Trybunał podkreśla, że decyzja o zniesieniu praw sadzenia, podjęta w 2008 r., nie była poparta wystarczającymi badaniami. Grupa wysokiego szczebla ds. praw sadzenia, do której należą Copa i Cogeca, powinna zająć się poważnymi konsekwencjami, jakie liberalizacja praw sadzenia wywrze na produkcję wina oraz odwrócić decyzję z 2008 r. – dodał Coste.

Podsumowując, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział, że Copa-Cogeca nalega, przy wsparciu eurodeputowanych i 16 państw członkowskich, na utrzymanie praw sadzenia dla wszystkich rodzajów wina.

– Bogactwo unijnej produkcji wina, która opiera się na różnorodności odmian, sprawia, że wino produkowane w UE jest niepowtarzalne i cenione na całym świecie. Pomaga ona również utrzymać miejsca pracy i żywotność obszarów wiejskich, gdzie często brak innych możliwości znalezienia zatrudnienia. Instrumenty pozwalające na dostosowanie podaży do popytu odgrywają kluczową rolę w stabilizacji sytuacji rynkowej oraz unikaniu/ ograniczaniu wahań cen. Jest to niezmiernie ważne w sektorze wina, ponieważ winorośl jest rośliną wieloletnią, której produktywność zmienia się z roku na rok. Na zakończenie, popieramy apel Trybunału o zaktualizowane dane rynkowe, bez których producenci nie mogą dostosować produkcji do popytu. Należy utworzyć europejskie obserwatorium rynku wina, którego zadaniem będzie zbieranie i przekazywanie kompletnych i aktualnych informacji na temat europejskiej i światowej sytuacji rynkowej – mówił Pesonen.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here