W kupie siła, czyli integracja producentów rolnych jest konieczna

Ministerstwo rolnictwa zwraca uwagę, że organizowanie się producentów rolnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym i lokalnym jest niezbędne i może przynieść wiele korzyści.

 

\"rolnictwo,

Grupa Bialski Owoc z Białej Rawskiej w woj. łódzkim zrzesza 26 producentów owoców głównie jabłek i gruszek, a uprawy prowadzone są na obszarze 400 ha. Bialski Owoc otrzymał już ponad 76 mln zł wsparcia z unijnego budżetu. Środki te zostały wykorzystane m.in. na budowę przechowalni, sortowni i pakowalni oraz ich wyposażenie, a także na zakup maszyn i urządzeń do zbioru owoców.

 

– Gospodarcze organizowanie się rolników jest w Polsce ważne i stanowi wręcz gospodarczą konieczność. Ponadto, istnienie wspólnych inicjatyw gospodarczych może odegrać kluczową rolę w podniesieniu konkurencyjności i wzrostu gospodarczego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich – czytamy w komunikacie resortu rolnictwa.

W Polsce występuje znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych, co wpływa na duże rozproszenie podaży. Równolegle dynamicznie postępuje proces konsolidacji popytu na produkty rolne na poziomie odbiorców – przetwórstwo rolno-spożywcze, handel hurtowy i detaliczny.

– W konsekwencji, w przypadku wielu sektorów produkcji rolnej, mamy do czynienia z rosnącymi dysproporcjami pomiędzy skalą podaży oferowanej przez pojedynczego dostawcę (producenta), a skalą popytu reprezentowanego przez pojedynczego odbiorcę. Sprzyja to umocnieniu pozycji negocjacyjnej odbiorców oraz stosowaniu przez nich skutecznej presji na obniżenie cen oferowanych za produkty rolne. Sposobem na wzmacnianie pozycji na rynku oraz niwelowanie zagrożeń, jakie przynosi coraz bardziej wymagający rynek, jest tworzenie przez rolników wspólnych struktur gospodarczych – wyjaśnia ministerstwo.

Obecnie w Polsce może funkcjonować pięć form integrujących producentów rolnych, zróżnicowanych pod względem organizacyjnym i prawnym, tj. grupy producentów rolnych, organizacje producentów, organizacje międzybranżowe, organizacje producentów w sektorze mleka oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw.

Mimo szeregu korzyści wynikających z przynależności do wspólnych struktur gospodarczych, stopień zorganizowania się rolników jest wciąż niewystarczający i daleki od potrzeb. Zgodnie z wrześniowymi danymi Agencji Rynku Rolnego liczba rolników zrzeszonych w grupach producentów rolnych wynosiła ok. 25 tys., co stanowi zaledwie 1,8 proc. wszystkich producentów rolnych w Polsce.

– Nie jest to korzystne również ze względu na mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, zwłaszcza  mechanizmy  interwencji rynkowej (zarówno unijnych, jak i krajowych). W szczególności dotyczy to instrumentów wdrażanych doraźnie, w związku z wykorzystaniem środków wyjątkowych stosowanych w sytuacjach kryzysowych. Efektywne (szybkie i skuteczne) wdrażanie tych mechanizmów wymaga dotarcia do wszystkich potencjalnych beneficjentów w możliwie krótkim czasie i bez nadmiernego obciążania ich czynnościami administracyjnymi. Wykorzystanie w trakcie realizacji mechanizmów interwencyjnych potencjału organizacyjnego może zasadniczo przyśpieszyć i ułatwić udzielenie wsparcia producentom – wyjaśnia resort.

Ministerstwo przypomina, że rolnicy mogą skorzystać ze środków przewidzianych na działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” z PROW.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here