W Silac o reformie WPR i raporcie Dessa

O reformie WPR i propozycji Parlamentu Europejskiego zawartej w raporcie Dessa rozmawiali ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (Słowacja, Polska, Czechy, Węgry) oraz Bułgarii i Rumunii. Spotkanie odbyło się 14 czerwca w Sliac na Słowacji.

Ministrowie wspólnie zadeklarowali dążenie do radykalnej reformy WPR po 2013 roku, odrzucając propozycje zmian kosmetycznych w tej polityce oraz wprowadzaniu do dyskusji tematów zastępczych, kierujących dyskusję na boczne tory, pozostawiając istotne kwestie tej reformy bez propozycji rozwiązań.

\"\"

Pojawiło się przy okazji tej dyskusji i przygotowanych dokumentów w KE i PE wiele nowych terminów niewiele wnoszących do podstawowych kwestii reformy WPR takich jak: zazielenienie (greening), górne pułapy (capping), aktywny rolnik.

Ministrowie rolnictwa uczestniczący w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej byli zgodni, że należy dokonać istotnych zmian w polityce rolnej UE w zakresie jej uproszczenia, nowych kryteriów dystrybucji środków dla państw członkowskich oraz zwiększeniu wsparcia skierowanego na rozwój i unowocześnienie rolnictwa.

\"\"

Drugim tematem obrad ministrów był obecny kryzys na rynku warzyw w Unii Europejskiej oraz proponowane przez Komisję Europejską działania w celu rekompensowaniu strat poniesionych przez producentów rolnych. Ministrowie obecni na spotkaniu przedstawili poziom strat poniesionych strat z powodu bacterii E coli w poszczególnych państwach oraz uzgodnili wspólne stanowisko dotyczące formy rekompensat za poniesione straty.

Ministrowie zaproponowali podniesienie poziomu unijnej kwoty na rekompensaty, ustalenie kopert krajowych dla poszczególnych państw UE na rekompensaty dla producentów warzyw oraz uwzględnienie rekompensat dla niezrzeszonych producentów również w formie innej niż mechanizm wycofania z rynku.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here