We wrześniu podrożała większość produktów rolnych

We wrześniu, w porównaniu z sierpniem, podrożała większość produktów rolnych w skupie i na targowiskach. Tańsze były jedynie ziemniaki, żywiec wołowy oraz drób.

 

\"rolnictwo\"

Wzrost cen zbóż
Zdrożały wszystkie zboża. Za pszenicę w skupie płacono 65,58 zł/dt, tj. o 1,5 proc. więcej niż w sierpniu. Z kolei cena targowiskowa wyniosła 76,82 zł, czyli o 3,5 proc. więcej niż w sierpniu.

Za żyto w skupie płacono 52,74 zł/dt, a więc oznacza to wzrost o 4,7 proc. w porównaniu do sierpnia.
W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 60,96 zł/dt i były wyższe w stosunku do sierpnia br. o 4,6 proc. 

Z kolei ceny jęczmienia w skupie wzrosły o 2,4 proc. w porównaniu z sierpniem 2015 r. do poziomu 64,72 zł/dt. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 70,61 zł, tj. o 2,8 proc.

We wrześniu 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 57,30 zł/dt, a więc wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 66,22 zł/dt i były o 5,7% wyższe niż w sierpniu 2015 r.

Ceny owsa w skupie wzrosły o 2,7 proc. (w porównaniu do sierpnia) i wyniosły średnio 49,53 zł/dt. Na targowisku można było uzyskać cenę 60,20 zł, czyli o 1 proc. więcej niż w sierpniu.

Ziemniaki mocno w dół
Za ziemniaki w skupie płacono 35,27 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 20,2 proc. W obrocie targowiskowym cena 1 dt ziemniaków wyniosła 97,48 zł/dt., czyli mniej o 0,2% niż przed miesiącem.

Drgnęły ceny żywca wieprzowego, staniały prosiaki
Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,61 zł/kg i były wyższe o 5,3 proc. w porównaniu  z poprzednim miesiącem.  Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 4,67 zł/kg i były wyższe o 0,9% niż w sierpniu 2015 r.

Za prosię na chów płacono na targowiskach 150,69 zł/szt., tj. mniej o 2,7 proc. niż przed miesiącem.
We wrześniu 2015 r. nieznacznie polepszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta. Lepsza była także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia.

Żywiec wołowy nieznacznie tańszy
Ceny skupu żywca wołowego (5,83 zł/kg) obniżyły się w stosunku do sierpnia br. o 0,5 proc. Na targowiskach średnia cena wynosiła 6,45 zł/kg i była niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6 proc.

Tańszy drób
Staniał także drób. Ceny skupu drobiu rzeźnego wyniosły 4,04 zł/kg. Oznacza to spadek o 3,8 proc. w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

Wyższa cena mleka
Drgnęła natomiast cena mleka. Za 1 hl mleka płacono w skupie 108,79 zł, tj. więcej o 0,9 proc. niż przed miesiącem. Nadal jednak cena ta jest dużo niższa niż przed rokiem. Wtedy za hl mleka można było uzyskać  124,68 zł.

Kamila Szałaj, fot. flickr.com/Olearys
dane: GUS
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here