Większa kontrola i nadzór ws. nazw produktów zarejestrowanych

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 

\"rolnictwo,

 

W założeniach przewidziano wdrożenie do ustawy zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Efektem nowych regulacji ma być wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowane tradycyjne specjalności. Przewidziano także wskazanie zasad stosowania określenia jakościowego „produkt górski”.

Założono również wprowadzenie zmian w przepisach ustawy, które wynikają z dotychczasowej praktyki jej stosowania. Powinny one przyczynić się do poprawy funkcjonowania i zwiększenia przejrzystości systemu ochrony i rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.

Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here