Wójt roku 2010

Już po raz 10 Telewizja Polska Program 1 ogłasza konkurs na najlepszego wójta. Do 24 stycznia kandydatów do tytułu „Wójt roku 2010” mogą zgłaszać mieszkańcy gmin, instytucje i organizacje.

Z grona wszystkich zgłoszonych osób kapituła konkursu wybierze 10 finalistów. Ich sylwetki będą prezentowane na antenie TVP1. Zdobywcę tytułu „Wójta roku 2010” wskażą widzowie w głosowaniu sms-owym. Uroczysty finał odbędzie się 5 marca 2011 w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie (woj. lubelskie).

Regulamin konkursu na „Wójta roku 2010”

1. Organizatorem konkursu jest Program 1 Telewizji Polskiej S. A.

2. Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w roku 2010 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy.

3. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent RP. Honorowym współpatronem jest minister rolnictwa i rozwoju wsi. Patronami konkursu są: Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

4. Kandydatów do tytułu wójta roku zgłaszają pisemnie osoby, instytucje i organizacje. Zgłoszenie winno zawierać opis osiągnięć z roku 2010.

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć zdobywcy tytułu „Wójta roku” w poprzednich edycjach konkursu.

6. Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Wójt roku 2010” przyjmuje Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S. A., ul. Jasna 14/16, 00-041 Warszawa w terminie od 2 stycznia 2011 do 24 stycznia 2011 (w przypadku wysyłki decyduje data nadania)

7. Na posiedzeniu w dn. 31 stycznia 2011 z grona zgłoszonych kandydatów kapituła konkursu  wyłoni 10 finalistów.

8. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele organizatora oraz patronów konkursu. Na swoim posiedzeniu kapituła ustala porządek obrad, kryteria oceny kandydatów oraz procedurę rozpatrywania zgłoszeń.

9. Dla potrzeb promocji konkursu dziennikarze Telewizji Polskiej zrealizują filmowe sylwetki 10 wójtów zakwalifikowanych przez kapitułę do finału konkursu.

10. Tytuł „Wójta roku 2010” oraz nagrody w postaci dyplomu i pamiątkowej statuetki otrzymuje osoba, która uzyska najwięcej głosów w głosowaniu SMS. Pozostali finaliści otrzymują równorzędne dyplomy uczestnictwa w finale konkursu.

11. Głosowanie SMS na finalistów konkursu „Wójt roku 2010” oraz prezentacja ich sylwetek na antenie Programu 1 TVP S.A. będą prowadzone w terminie od 6 lutego 2011 do 1 marca 2011.
 
12. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 5 marca 2011  w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie (woj. lubelskie).

13. Organizator konkursu nie podaje do publicznej wiadomości ilości głosów oddanych na poszczególnych finalistów.

14. Ewentualne skargi i protesty związane z przebiegiem konkursu oraz sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Programu 1 TVP S.A.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here